ANNONS

Förenings- och näringlivsutvecklare Tobias Back tycker det är bra att näringslivsfrågorna kommit upp på agendan. “Vi är många som jobbar med de här frågorna i kommunen”, säger han.
Foto: Rose-Marie Eriksson

“Kommunen måste visa rätt attityd gentemot företagarna”

I Svenskt Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet fick Norbergs kommun en bottenplacering. Av landets 290 kommuner hamnade Norberg på sista plats.

– Vi håller på att ta fram en strategi hur vi ska jobba gentemot företagen och som förhoppningsvis kan ge resultat, säger Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare i Norberg.
Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. I årets ranking föll Norbergs kommun med fem placeringar men de har legat långt ner på listan under flera år.

Varför ser det ut så här?
– Jag kan se vissa saker. För det första är det här en attitydsranking gentemot kommunen och då måste kommunen också visa rätt attityd gentemot företagarna, säger Tobias Back och fortsätter:
– Är man exempelvis irriterad på snöröjningen så är man irriterad på kommunen. Det är lite så det funkar och det handlar ju om attityder.

Hur tänker ni jobba vidare, finns det någon åtgärdsplan?
– Vi håller på att skapa en samsyn och tar fram en strategi för hur vi ska jobba med företagaren för att det ska bli enklare och bättre. Något som förhoppningsvis kan ge resultat.
Tobias Back påpekar att det är positivt att företagsfrågorna har kommit upp på agendan och nu har de kavlat upp ärmarna.
– Vi deppar inte ihop för det här. Förra året utsågs vi till Årets tillväxtkommun så företagen går ju bra, men självklart ska vi kolla hur vår service är.

Nyligen hade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en nätverksträff riktat till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor. Något som i år genomfördes digitalt.
Deltog ni på träffen?
– Nej, men vi har en kontinuerlig dialog i kommunen och jag träffar mina näringslivskolleger en gång i veckan, svarar Tobias Back.

Fakta företagsklimat
I årets ranking finns flera uppdateringar. I enkäten behövde till exempel företagarna bara svara på politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder till näringslivet. Tidigare ingick även skola och media.
Ett nytt område i rankingen är brott och otrygghet. Allt fler företagare upplever att det påverkar verksamheten negativt och är ett område som bör prioriteras i många kommuner.
En annan nyhet i underlaget är området kommunal upphandling. Upphandlingen uppgår till stora belopp varje år och är ytterligare ett exempel där kommunen kan påverka möjligheterna att driva företag.
I den statistiska delen av rankingen har man också ändrat fokus. Från att titta på hur många som bor i en kommun och har ett jobb till hur många jobb som skapas i kommunen.

Källa: Svenskt Näringsliv

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS