ANNONS

Ludvikas kommunalråd Leif Pettersson (S) och Håge Persson (M) tycker numera att det är ok att vara koägare. Åtminstone under ytterligare ett år.
Foto: Thomaz Andersson

kommunen kovänder

LUDVIKA. Kommunens kossor kan lugnt beta vidare. En majoritet av Ludvikas politiker har tänkt om.

– Dom fick kalla klövar, förlåt fötter, av alla protester, analyserade Lars Handegard (V) då fullmäktige avgjort ärendet.

Elva kossor som under hösten via sina 44 magar vårdat en våtmark i utkanten av Nyhammar har haft huvudroller i den politiska debatten i Ludvika.
Att vara eller inte vara kommunägda kossor, det var frågan.
Den nybildade politiska majoriteten, S, M, L, KD, ansåg sig inte ha råd med den utgift som projektet innebär.

Sparplanerna väckte en opinion mot förslaget. Grangärdebygdens intresseförening, GBI, tog tidigt huvudrollen som opinionsbildare mot förslaget. Namn samlades in. såväl fysiskt som elektroniskt, politiker uppvaktades och ett protestmöte ordnades intill de kommunala kossornas hemadress.

Förutom, uppskattningsvis ett hundratal, protesterande så lockades den nyvalda majoritetens kommunalråd, Håge Persson (M) och Leif Pettersson (S) att ta en tur till Nyhammar.
Där och då antydde, såväl Persson som Pettersson, att deras sparplaner skulle kunna komma att förändras.

Så blev också fallet. Det rådde en nära nog total politisk enighet om att Ludvika även i fortsättningen ska driva ett betesdjurprojekt, åtminstone under ytterligare ett år. Kommande år ska ägnas åt att söka efter alternativ till att själva driva detta projekt.
Pelle Skoog, styrelseledamot i GBI, ser kommunfullmäktiges beslut som en framgång, men är fortfarande en smula bekymrad.

– Positivt, efter de omständigheterna som rådde. Nu gäller det att frågan utreds förutsättningslöst, utan några låsningar. För oss har det ingen betydelse under vilka driftsformer betesdjurverksamheten kommer att fortgå.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 49 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS