ANNONS

Planingenjör Ingela Norén framför det område strax norr om det befintliga industriområdet längs Ivarshyttevägen som detaljplanen berör. Området är drygt fyra hektar stort och innehåller sju fastigheter.
Foto: Pär Sönnert

Kommunen förbereder för nya företagstomter längs Ivarshyttevägen

HEDEMORA Industriområdet vid Norra Moränget förbereds för en expansion. En detaljplan för ett område på omkring fyra hektar är på väg att ta form. “Efterfrågan på den här typen av mark har ökat”, säger planingenjören Ingela Norén.

Norr om det befintliga industriområdet längs Ivarshyttevägen vill kommunen förbereda för en utökning. Det handlar om ett område på cirka 4,3 hektar med totalt sju fastigheter.
– Det är inte bestämt något om antal tomter ännu, säger Ingela Norén, som är planingenjör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inom Hedemora kommun.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan december och februari. Härnäst ska den ut på granskning.
– Om inget dyker upp så kan planen nog klubbas i oktober. Men det är en hel del som man ska ta hänsyn till med en sådan här detaljplan, säger Ingela Norén.

Underlättar det arbetet att det handlar om en utökning av ett befintligt industriområde?
– Nej, det spelar ingen roll att det redan finns ett sådant område, arbetet görs på samma sätt ändå. Men det är en fördel att området sedan har undersökts.

Sett från parkeringen bakom lokalen som bland annat rymmer Däckteam och Distriktsveterinärerna så gäller detaljplanen ungefär halva området upp mot Tvikstarondellen.
– Det är åkermark där i dag, som kommunen äger. Enligt planen ska det bli en skyddszon mot riksvägen, så det blir ett grönområde mellan riksvägen och området i fråga, säger Ingela Norén.

För tio år sedan, 2011, inleddes projektet som dock avbröts och återupptogs 2014. Två arkeologiska utgrävningar, som skedde för ett par år sedan, gjorde att projektet försenades med två år innan klartecken gavs för att gå vidare med detaljplanen.
– Kommunen har jobbat med planen sedan 2014, till och från. Då var det inte så stor efterfrågan på industritomter, men kommunen ville vara förberedd om det skulle vända. Nu har det vänt, efterfrågan på den här typen av mark har ökat, säger Ingela Norén.

Hon tror att träden närmast det befintliga området kan komma att sparas.
– De skulle underlätta hanteringen av dagvatten på ett naturligt sätt. När planen är klubbad och har vunnit laga kraft så ska det schaktas och förberedas för vatten, avlopp och fiber, säger Ingela Norén.

På sin hemsida har Hedemora kommun skrivit om samrådet och detaljplanen. Där skriver man bland annat att “syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandning av verksamheter så som handel, lager, kontor och hotell. Avsikten är att planområdet ska utgöra ett komplement till den typ av handel och verksamhet som finns i Hedemoras stadskärna och bidra till ett variationsrikt näringsliv i tätorten”.
– Vi har haft en dialog med de befintliga företagarna som är verksamma i området och de är väldigt positiva till planerna. De tycker att det är kul att området breddas och fortsätter att utvecklas, säger Ingela Norén.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 23, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS