ANNONS

Kommunalrådet i Norberg vill inte se de nedgångna husen

NORBERG. Annonsbladet berättade nyligen om kommunens hot mot en försumlig fastighetsägare som kan tvinga fram en rivning av “gamla lasarettet” i Norberg

En tvist som överklagats till länsstyrelsen i Västmanland. Men det finns flera fastigheter ganska centralt i Norberg som kommunstyrelsen med kommunalrådet Johanna Odö (S) i spetsen vill se åtgärdade:
– Jag blir kontinuerligt uppdaterad av Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd om hur det går med våra påtryckningar, säger Odö och förklarar att man gör allt för att dokumentera och använda de lagutrymmen som finns för att tvinga fram rust eller rivning.
Förutom “gamla lasarett”t efter Lasarettsvägen så finns ett öppet ärende hos miljö och byggnadsnämnden som gäller Bergslagens bryggerifastighet med anor från 1840-talet intill kvarndammen efter Lasarettsvägen, samt två centrala byggnader, Betelkyrkan på Skolgatan men framför allt Näbbgården intill Norbergs turistmagnet Elsa Anderssons konditori.

Underhållet på Näbbgården är eftersatt konstaterar kommunalrådet

Här har kommunen via miljö- och byggnadsnämnden nu börjat tillämpa de lagutrymmen som finns för att tvinga fastighetsägaren att rusta huset som klassas som riksintresse.
Plan- och byggenheten har besökt fastigheten ett flertal gånger och konstaterat att byggnaden är ovårdad och har inte underhållits under lång tid. Näbbgården, uppfördes under 1800-talet och ligger vid torget i de centrala delarna av Norberg.
“Byggnaden har stort kulturhistoriskt intresse och är viktig att bevara. Plan- och byggenheten har vid upprepade tillfällen begärt att fastighetsägaren ska lämna in en åtgärdsplan över hur byggnaden avses förvaltas. Det har inte lämnats in en acceptabel åtgärdsplan”, summerar miljö- och byggnadsnämnden den dagsaktuella situationen i tvisten med fastighetsägaren.
I brevet till fastighetsägaren skriver nämnden att det kan utdömas vite om inget händer.
Ärendet har gått så långt att kommunen kan behöva anlita en certifierad sakkunnig för den utredning som krävs kring behovet av fastighetens underhållsåtgärder. Den medföljande kostnaden kan fastighetsägaren bli ålagd att betala.
Därefter kan det komma ett föreläggande om renovering av Näbbgården byggd 1826 och påbyggd 1840.

 

Norbergs skamfläck längst in på Lasarettsvägen är nu ett länsstyrelseärende efter att fastighetsägaren överklagat kommunens rust- eller rivningshot.

 

Gamla bryggeriet är en annan byggnad Norbergs kommun skäms för utöver “gamla lasarettet”

Betelkyrkan i Norberg står också på kommunens lista över dåligt underhållma hus

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v46

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS