ANNONS

“Det krävs så lite och ger så stor effekt om man bara lägger tillbaka grästorvan och sätter foten på den. Sedan är det klart”, framhåller Samuelsdals GK:s klubbchef Lasse Käck gällande den på sina håll bristande omtanken för banans bästa.
Foto: Sonny Jonasson

Klubbchefen manar till bättre golfvett

FALUN. Samuelsdals GK ryter till. Bristande respekt för gräsets väl och ve utgör ett tråkigt inslag i golfsäsongens tidiga skede. Klubbchefen Lasse Käck manar till omtanke för banans bästa och spelarnas upplevelse. – Det här är säsongens känsligaste tid för underlaget, lägger man inte tillbaka torvan blir det permanenta sår i gräset, upplyser han.

Incidenterna är många redan under den förhållandevis tidiga timmen för en lång golfsäsong.
På Samuelsdals GK i Falun tvingas man konstatera ett på sina håll bristande golfvett.
Som renderar en lite vårigt nyvaken bana skador i golfandets själva golvyta.
Lasse Käck är klubbchef och han vill se en skärpning i sammanhanget.
– Men det är självfallet långtifrån alla som beter sig så här, den absoluta majoriteten av våra spelare värnar varmt om banan, nyanserar han.
– Till dem som dock vet med sig att de inte lagar nedslagsmärken på green eller lägger tillbaka torvan på fairway vill jag rikta en önskan om att visa mer hänsyn till underlaget.

Det är just nämnda nedslagsmärken och grästorvor som står i centrum för problematiken som nu dryftas.
Vid spel på fairway, golfhålens själva huvudled, händer allt som oftast att en grästorva i varierande storlek tjoffas i väg när klubba möter boll möter gräs.
Denna ska läggas tillbaka och kan tillskrivas liknande funktion som plåster för ett sår.
– Ja, och det rör sig som nu inte sällan om stora limpor av grästorv som inte läggs tillbaka, konstaterar Lasse Käck med en suck.
Och fortsätter:
– Dessa ska man alltid lägga tillbaka, och just nu råder säsongens viktigaste tillika känsligaste tid för själva gräset. Lägger man inte tillbaka torvan uppstår permanenta sår i gräset. Det hinner inte återhämta sig, och banan förstörs.

Att banorna nu är extra sårbara förklaras av Käck höra ihop med att årstiden ännu inte etablerat någon riktig värme i marken.
Han betonar också vikten av att medföra greenlagare och laga sin egen och vid möjlighet även andras nedslagsmärken.
– Vi vill hemskt gärna att man lagar nedslagen, och det är ju för alla spelares bästa.
Han landar i en betraktelse som kan anses adekvat för golfare som släkte.
– Ja, det finns ju inget härligare än att putta på en fin, grön och välmående green.

Lasse fastställer att omgående förbättring är att föredra, för att klubben inte ska drabbas av kännbara konsekvenser i tid och pengar.
– I längden kan det bli krävande och man måste så nytt gräs på skadade ytor.
– Det här är ju ett ganska vanligt förekommande problem på många banor, att man inte lagar gräset efter sig. Men det krävs så lite och ger så stor effekt om man bara lägger tillbaka grästorvan och sätter foten på den. Sedan är det klart.
Samuelsdals klubbchef avrundar med en uppmaning om ökad varsamhet.
– Greenkeepers och banskötare hos både oss och andra banor häromkring gör ett fantastiskt jobb. Om alla golfare via så här enkla åtgärder kan hjälpa dem hålla banorna i fortsatt fint skick så vore det otroligt välkommet.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS