ANNONS

En studie som tagits fram i branschen visar att klimatpåverkan från själva byggandet är i motsvarande nivå som utsläppen från personbilstrafiken, nära 10 miljoner ton koldioxid per år. Åke Persson från ByggDialog Dalarna och Maria Saxe projektledare och klimatstrateg vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Foto: Veronica Rigtorp

Klimatsmart strategi för byggbranschen

DALARNA. Länsstyrelsen och Byggdialog Dalarna samlade utvalda nyckelpersoner för att diskutera vad branschen måste göra för att bidra till ett klimatneutralt Dalarna. 

En studie som tagits fram i branschen visar att klimatpåverkan från själva byggandet är i motsvarande nivå som utsläppen från personbilstrafiken, nära 10 miljoner ton koldioxid per år.
Byggnaders energianvändning har en tydlig trend där drift och förvaltning kräver allt mindre energi, vilket minskar klimatbelastningen.

I arbetet med Dalarnas nya Energi och klimatstrategi, På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045, märks ambitionerna att gå från ord till handling. Här lyfts byggandet och boendet fram som viktiga del av klimatarbetet och områden som behöver belysas.

Som en del i strategiarbetet hade länsstyrelsen och Byggdialog Dalarna bjudit in ett 30-tal utvalda personer från olika delar av byggbranschen för att diskutera vad branschen behöver göra för att utveckla ett klimatneutralt Dalarna.
– Syftet med träffen är att ta fram ett antal branschspecifika påståenden för framtiden.

Påståenden som ska ligga till grund för vår gemensamma målbild för arbetet i Dalarna. Gruppens uppgift är att staka ut den snabbaste vägen till en fossilfri byggsektor, säger Maria Saxe, projektledare och klimatstrateg vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. …

Under den avslutande workshop kom deltagarna fram till en klimatdeklaration med tre uttalande:
* Ta fram egen färdplan
– Vi tycker att Färdplan 2045 som är framtagen nationell inte är tillräcklig och vill ta fram en färdplan som är tuffare för att nå klimatneutralitet, säger Åke Persson, från Byggdialog Dalarna.
* Inför krav på miljöbyggnad Silver
* Öka träbyggandet

– Vi vill göra goda affärer, om vi ligger i framkant på det här området kan vi det. Men då måste alla parter i lilla Dalarna sätta den här plattformen. Till exempel genom att använda digitala verktyg för att bli klimatsmarta, menar Åke Persson.
– Där har ni ju till exempel VR glasögonen, så beställaren kan gå i byggnaden innan den byggs, inflikar Maria Saxe.

Hon ger fler exempel som 3D utskrifter i plåt så man kan producera till exempel skruv på plats i ställer för att åka och köpa skruv.
Bygga efter behov och hitta lösningar som är flexibla var annat det pratades mycket kring.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 03 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS