ANNONS

Regeringen ger klartecken till bekämpning av stickmygglarver vid nedre Dalälven, bland annat i Avesta kommun. Detta gäller under fyra månader 2020-2022.
Foto: Dreamstime

Klartecken för myggbekämpning under tre års tid

AVESTA Regeringen ger klartecken till bekämpning av stickmygglarver vid nedre Dalälven. Detta gäller under fyra månader 2020-2022.

Problemet med stickmyggor vid nedre Dalälven, bland annat delar av Avesta kommun, har funnits i många år. Nu kan det dock bli färre stickmyggor de kommande åren Regeringen har nämligen gett klartecken till Naturvårdsverket att ge tillstånd för den planerade bekämpningen av stickmygglarver.

– Men vi kan inte ropa hej riktigt ännu. Det hänger på när Naturvårdsverket fattar sitt beslut om att ge tillstånd. Jag har pratat med en handläggare där som sade att de gör sitt bästa för att fatta sitt beslut under vecka 13. Sedan ska det beslutet vinna laga kraft, vilket tar tre veckor, säger Jan Lundström, som är verksamhetsledare på Biologisk Myggkontroll, som sköter bekämpningen av stickmygglarver.

Han tycker att det är bra att regeringen har fattat sitt beslut så pass tidigt.
– I fjol blev det en enorm fördröjning och det tog ett tag in i juni innan vi kunde göra första bekämpningen och då flög redan myggen från den första kläckningen. I år har regeringen tagit sitt ansvar och fattat beslutet i tid, säger Jan Lundström.

Just nedre Dalälven är en så kallad hotspot för stickmyggor. I området har ett 30-tal olika arter av stickmyggor hittats.
– Det finns flera lämpliga habitat för dem i området. De får allt som de behöver där. Sedan är det bara en av arterna som är besvärliga för djur och människor och det är den arten vi riktar oss mot. Den arten är vansinnigt frekvent vid nedre Dalälven, säger Jan Lundström.

Översvämningsmyggorna i fråga har det latinska namnet Aedes sticticus och bekämpas med precision.
– Det är en form av ekologisk kirurgi. Bekämpningsmedlet dödar larverna för endast denna art. Vi identifierar exakt var larverna finns och bekämpar där. Men vi har bara ett par veckor på oss att göra detta. Det är ett väldigt kort tidsfönster som kräver kompetens och erfarenhet. Vi har stärkt upp organisationen sedan fjolåret och är väl rustade för årets bekämpning. Vi har aldrig varit så förberedda som i år, säger Jan Lundström.

Bekämpningsmedlet som används heter VectoBac G och har redan köpts in. Medlet sprids ut från helikopter och för hand.
– Helikoptern är oerhört viktig för oss i detta, annars kan vi inte bekämpa. Därför har vi ställt väldigt hårda krav i upphandlingen, bland annat att företaget har tillgång till flera helikoptrar och piloter, så att det inte blir något stopp.

Tidigare har det sökts tillstånd för bekämpning för ett år i taget. Denna gång söktes tillståndet för tre år i taget. Regeringen har gett klartecken för att bekämpningen får göras mellan maj och augusti under 2020, 2021 och 2022.

– Regeringen har tagit till sig att om det finns några ekologiska risker så är de oerhört små. Efter 40 års forskning på det här bekämpningsmedlet så har man fortfarande inte kunnat se några risker. Det här är jättepositivt för alla människor som bor och har verksamheter vid nedre Dalälven. Nu får de tre år av lugn, säger Jan Lundström.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 14, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS