ANNONS

Kenneth Berggren slutar efter tre år som chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att i stället bli chef för NVK (Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund).
Foto: Mikael Eriksson

Kenneth lämnar chefstjänsten

HEDEMORA. Efter tre år vid rodret för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora tackar Kenneth Berggren för sig. Den 1 november tar han över chefskapet för NVK.

– Jag har haft bra år i Hedemora. Kenneth Berggren, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sammanfattar sina senaste tre år hos Hedemora kommun. Han drar nu vidare till ett nytt uppdrag. 1 november tar han över som chef för NVK (Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund).
Ett arbete som till stor del liknar det han haft i Hedemora, dock med ett par större undantag. Dels omfattar det två kommuner och dels så får han även ansvaret för VA, kommunala hyreslägenheterna och lokalvården.
– Det är en utmaning för mitt ledarskap med ett större uppdrag som omfattar ett större arbetsområde, säger han.

Även om Kenneth Berggren säger sig haft bra år i Hedemora så erkänner han att det blåst inom vissa frågor, men att det är något som man måste räkna med i den position han haft.
En av de saker han reagerat på är att det råder en osäkerhet när större strategiska frågor ska tas, det tenderar att bli mycket detaljfrågor som de tänkta politiska besluten fastnar i och det kan vara svårt för tjänstemannakåren att veta vad som ska produceras.
– Det är i många fall frågor som rör stora ekonomiska investeringar så ur det perspektivet kan det vara svåra beslut, men behoven blir inte mindre av att avvakta.
Kenneth Berggren säger att man fått ihop förvaltningen.
– Vi är bättre synkade, har fått en bättre gruppkänsla, infört nya arbetssätt och har idag en bättre kunskap om hela kommunala processen.
– Vi har kopplat ihop olika system för att förenkla arbetsprocessen och komma bort från delar av pappershanteringen.
Arbetet har gett resultat.
– I fjol producerade vi 116 beslut per årsarbetare på byggavdelningen, året innan 85 beslut per årsarbetare vilket ger kortare handläggningstider.

När det gäller företag som sökt bygglov så låg handläggningstiden under perioden juni 2018 till juni 2019 på knappt fem veckor från att det att förvaltningen fått in komplett ansökan tills beslut fattats.
– Det är svårt att nå ut med att vi jobbar för att göra förbättringar och att det statistiskt även går att visa positiva resultat.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är en relativt liten förvaltning som får 55 miljoner kronor av kommunens budget på cirka en miljard kronor. Kenneth Berggren säger att de procentuellt hade ett lika stort underskott som både omsorg och bildning för 2018, men att de jobbat hårt för att nå en ekonomi i balans.
– Vår bedömning är att miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att hålla budgeten 2019, säger han.
Utmaningar som berör hela kommunkoncernen är bland mycket annat kostnader för tomställda lokaler.
– Det kostar kommunen cirka 4,5 miljoner kronor detta år, nu arbetar vi dock hårt med att gå ur avtal och lokaler för att kapa denna kostnad.

När Kenneth Berggren blickar tillbaka på de satsningar som gjorts så lyfter han bland annat att det tagits fram en underhållsplan för gator, att det byggs gång- och cykelvägar för att binda ihop redan befintliga delar och även satsningen på kornhalmkassetter och gröna öar för att förbättra vattenkvalitén i Hönsan. Där har även en upprustning av hopptornet gjorts.
– Vi har även gjort tunga investeringar i ishallen och i Vasahallen.

Ett projekt som är på gång är Brunnsjön, en sjö som enligt Kenneth Berggren mår riktigt dåligt. Kommunen har beviljats bidrag från länsstyrelsen i form av LOVA-pengar. Detta ska användas i ett första steg för en kartläggning av vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att få en bättre vattenkvalité i Brunnsjön.

Kenneth Berggren ser att det finns många vinningar i att kunna digitalisera verksamheten.  Lite visionärt målar han upp en bild av att i en framtid ska vissa enklare beslut aldrig behöva passera en handläggare utan i stället kunna skötas av olika digitala system. På så vis skulle kommunen bli tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och medborgaren kan själv välja när kontakten ska tas.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 32 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS