ANNONS

“Det är antydningar och så kallade subtila hot. “Det här kommer du att få ångra”, “Vi vet på vilket dagis dina barn går” och andra luddiga hot av liknande natur”, säger Mats Lagerblad, chef vid lokalpolisområde Borlänge. Detta om polisers upplevelser att hoten mot dem ökar.
Foto: Sonny Jonasson

“Känslan är att hoten ökat”

DALARNA Polisförbundets nya rapport “När de som ska skydda attackeras” sätter fokus på hot, våld och trakasserier mot poliser. Siffror visar att förekomsten av detta bitvis eskalerar.

Mats Lagerblad är chef vid lokalpolisområde Borlänge.
– Rent statistiskt ser jag för Dalarnas del ingen tydlig ökning av brott som våld mot tjänsteman. Men visst känns det som att respekten och attityden till polisen förändrats till det sämre, säger han.
Mats Lagerblad synar statistiken för brott som faller under rubriceringen “våld mot tjänsteman”, och ser i denna inte någon för Dalarna eskalerande trend i form av fler uppkomna fall.
– Men då handlar det enbart om situationer där det gått till handgripligheter, fysisk handling mot polis, förklarar han.

Och meddelar vidare att han kan skönja liknande mönster även i polisdistrikt tillhörande Örebro och Värmland.
– Ingen avgörande ökning hos dem, utan i paritet med Dalarna handlar det mest om en mindre variation av fall från år till år.
Senaste fem kalenderår visar för Dalarna följande antal.
2015: 21
2016: 23
2017: 19
2018: 21
– Och hittills i år har registrerats 17 fall, vilket troligtvis gör att vi landar på en slutsiffra runt 20-25, säger Mats Lagerblad.

Polisförbundets nationella sammanställning åskådliggör att 84 procent anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor. Svaren tillhör ett urval av 2 943 poliser. Utsattheten för hot, våld och trakasserier har sedan 2017 ökat från 40 procent till 42. I ingripandeverksamheten har utsattheten ökat från 68 till 72 procent.

Mats Lagerblad uppger att den allmänna attityden till polisen förändrats i negativ bemärkelse.
– I undersökningen har frågan nog rört hur man upplever olika situationer, och på den nivån ser vi också i Dalarna att själva förhållningssättet till polisen och respekten för polisen skiftat.
– Det är en samhällsfråga som handlar om ett slags förändring i stort, vilket ju i sig inte är ett brott. Sedan är min känsla och reflektion att det nästan blivit ett modeord att säga att man känner sig kränkt, och delar av det ger ett utfall som också polisen får ta del av i sitt arbete.

Mats redogör för den i hans bedömning tilltagande frekvens av hot som riktas mot ordningsmakten. Många av ej straffbar art, utan med syftet att skapa osäkerhet.
– Det är antydningar och så kallade subtila hot. “Det här kommer du att få ångra”, “Vi vet på vilket dagis dina barn går” och andra luddiga hot av liknande natur.
– Du förstår ju känslan man som polis kan få av att höra sådant.
Mats Lagerblad tar ett bredare perspektiv och avrundar:
– Att polisen blir bemött med subtila hot är inget nytt. Men känslan är att de ökat.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS