ANNONS

Jenny Croneryd, parkchef Borlänge Energi.
Foto: Veronica Rigtorp

Kampanj mot nedskräpning: ”Det är ett stort problem”

BORLÄNGE. 30 000 000 fimpar slängs på marken varje år i Dalarna. Nu genomför kommunen en kampanj för att minska detta. Bland annat genom information på papperskorgar i Liljeqvistska parken och vattenparken.

30 000 000 fimpar väger tillsammans tre ton – alltså som en hyggligt stor elefant.
Lägger man fimparna på rad når de hela vägen från Mora till Stockholm – och tillbaka.
Under veckan uppmärksammade en rad dalakommuner gemensamt och tillsammans med Håll Sverige Rent problemet med nedskräpning – med fokus på fimpar.
Projektet i Borlänge pågår under hela sommaren, med informationsmärkta papperskorgar som kan flyttas varefter städtruppen anser att det behövs informeras.
– Vårt renhållningsgäng har redan flaggat ställen som det skulle behövas papperskorgar på. Dit kan vi komma att flytta de informationsfolierade papperskorgarna, berättar Jenny Croneryd, parkchef Borlänge Energi.

Till en början finns de informationsfolierade papperskorgarna i Lilieqvistska parken i Borlänge där även papperskorgarna hjälper till att sprida budskapet om att hålla Dalarna rent.
Just i Liljeqvistska parken har en skräpmätning gjorts i en slinga under tre veckor. Den första veckan var det i slingan 95 fimpar, vecka två fann man 104 fimpar och tredje veckan 71 fimpar.
Efter kampanjen som nu pågår kommer ytterligare en treveckorsskräpmätning att genomföras, för att se om kampanjen gett någon effekt.
– Alla kommuner beslutar om en egen avfallsplan. Sedan många år tillbaka så samverkar Dalakommunerna kring hur man ska hantera avfallet, berättar Jenny Croneryd, parkchef Borlänge Energi.
Hon arbetar främst med drift av gröna ytor, men är också delaktig i avfallsarbetet regionalt gällande nedskräpning. Där företräder hon även gatuparknätverket i dessa frågor.

Hon berättar att ett mål i samtliga avfallsplaner i Dalarna är att andelen invånare som upplever att nedskräpningen är ett problem i kommunen ska minska jämfört med 2017. Vid en enkät detta år upplevde 33 procent av de tillfrågade att nedskräpningen var ett problem.
– Via enkäten 2019 kan man tyvärr se att trenden pekar åt fel håll, säger Jenny Croneryd.
Under 2020 var nedskräpningsproblem ett fokusområde och under året anordnades en del workshops i ämnet.
– Vi är alla överens om att tobaksskräpet är ett stort problem när det gäller såväl arbetstid som miljöskada. Fimpar är också det absolut vanligaste skräpet i städer, upplyser Jenny Croneryd.

Fimpens filter innehåller plast, som gör nedbrytningen lång. Den innehåller också bly och kadmium, som inte ska vara naturen.
Dalakommunerna och de kommunala bolagen, samordnat av DalaAvfall, har tillsammans med Håll Sverige Rent och Visit Dalarna tagit fram ett kampanjkoncept för att minska nedskräpningen av fimpar.
Kampanjen aktualiserar problemet med fimpar, till exempel genom folieringsbudskap på papperskorgar, frågor, informationsmaterial på nätet, fimpmätning samt erbjudande till kommunerna att köpa in fler Fimp-askkoppar.
Dessa askkoppar kommer också att delas ut till medborgare på stan och till restauranger.
De är en finurlig uppfinning där rökaren kan förvara sin fimp tills det finns möjlighet till att kasta den i en papperskorg. Kampanjens budskap är att släckta fimpar ska kastas i papperskorgar.
– Nedskräpningskampanjen är avstamp för ett mer långsiktigt arbete om minskad nedskräpning, förklarar Jenny Croneryd.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS