ANNONS

Skapandet av den nya Kålgårdsdammen bjuder tämligen uppseendeväckande scener. Efter att de gamla dammluckorna lyfts bort gapar nu en rejäl betongkäft mellan Kålgården och Faluån. Det nya bygget beräknas vara klart i oktober och kostar cirka 2,7 miljoner kronor.
Foto: Sonny Jonasson

Kålgårdsdammen föräras friskt stål

FALUN. Bös i utskovet. Rost och läckage i luckorna sinkar Kålgårdsdammen. Nu bygger man nytt med stark struktur i frätfritt stål.

Geografiskt territorium tituleras Kvarntorget, beläget i kulturprunkande stadsdelen Östanfors.
I folkmun kallas det vattenreglerande subjektet “dammluckorna vid Kålgårn”.

Nämnda luckor har kämpat länge mot vårfloder, korrosion och strömmars strama stryk.
– Den gamla luckkonstruktionen var angripen av korrosion och betongen hade med tiden slitits på vissa utsatta ställen, berättar Mathias Bladlund.
– Det gamla reglerutskovet har vi ingen riktig datering på när det renoverades. Det vi vet är att det på platsen har funnits ett reglerutskov sedan 1628, utvecklar han.
Det är 390 år sedan.

I vad som spås bli oktober månad ståtar emellertid en ny konstruktion med pålar tryggt förankrade i Kålgårdsdammens bottenrike.
– Just för tillfället pågår formning och armering för grundkonstruktionen, samt att justera in tröskelläget på luckramen som lyfts på plats innan första gjutning med betong sker, upplyser Mathias Bladlund.
– Nästa steg är att forma och gjuta sidovingarna. Därefter väntar pågjutning av sidoväggar.

Den rikliga vårfloden uppges ha försenat starten för renoveringen något, men enligt Mathias Bladlund fortlöper arbetet tämligen nära den på förhand utstakade tidsplanen. Inte heller extra åthävor vid rivning av den forna konstruktionen har påverkat schemat i negativ bemärkelse.

Under projektets gång, vars startpunkt tilldrog sig mitten av juni, har man iordningställt en provisorisk fångdamm som säkerställer att arbetsytan är och förblir vätskefri.
När den nya konstruktionen är på plats entledigas fångdammen och berörda omgivningar kommer också att återgå till sin ursprungliga estetik.
– Den fångdamm som är uppförd för renoveringen är konstruerad med en spont som kan tas bort vid ett eventuellt högflöde. Det normala vattenflödet in i Faluån hanterar vi genom kraftstationens utskov. Då det nu är låga vattenflöden i systemet har vi inget problem med vatten som påverkar renoveringsarbetet.

– Skulle det komma mycket vatten plötsligt, så har vi en plan för det. Vi har möjlighet att till viss del kunna påverka tillrinningen in i Kålgården via reglerutskovet i Varpans utlopp. Detta är inget som vi hittills behövt nyttja, klargör Mathias Bladlund..
Under arbetets gång nyttjar byggtrafik dammbron, men den kan ändock hållas öppen för fotgängare och cyklister.

Entreprenör för bygget är DAB Group, vars kompetenser inkluderar bland annat tätskikt, gjutasfalt och betongrenovering.
Kostnad för renoveringen av Kålgårdsdammen beräknas landa på 2,7 miljoner kronor.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 35 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS