ANNONS

Nya produktionsköket på serviceboendet Gläntans restaurang efter kakelras. Från vänster kommunalrådet Fredrik Rönning och kostchef Christopher Nilsson.
Foto: Veronica Rigtorp

Kakelras ledde till nytt produktionskök

SMEDJEBACKEN. Tack vare kakelsläpp får serviceboendet Gläntans restaurang nytt produktionskök för egen mattillverkning. Tidigare och billigare än beräknat.

När kaklet för några veckor sedan gav vika i köket på servicehuset Gläntans restaurang, var kostchefen Christopher Nilsson snabb i tanken.
Planerna för att restaurangen skulle egenproducera all mat låg några år framåt i tiden.
Men när det nu ändå skulle bli underhållsarbete i köket, kanske det var bäst att ta alltihopa direkt, funderade Christopher och bollade idén med Bärkehus.
Sagt och gjort.

Efter Christopher pratat med Bärkehus, tog han in offerter på maskinpark, pratade med myndighetsfolk och när det var ok från alla, pratade han med kommunalrådet Fredrik Rönning som var med på noterna.
– Vi tog beslut idag på samhällsbyggnadsutskottet, berättar Fredrik Rönning.
Han fortsätter:
– Vi beslutade för ett år sedan om egen matproduktion på alla äldreboende.

Tidigare gjordes all mat på Allégården och sedan via kyl kom ut till de andra boendena.
Det nya boendet Solgården kommer att kunna göra all mat själva, likaså är det tänkt med Hedgården, Munkbogården och Allégården.

Gläntans kök förväntas vara klart  någon gång under vecka 40 eller 41. Det hela kommer endast ha en fördyring på 200 000 kronor istället för de planer om en tillbyggnad som skulle ha kostat bort emot en halv miljon kronor. Som var planerade till 2019 eller 2020.

En utökad parkering finns också i tankarna. Restaurangens maskinpark som inte används efter underhållsarbetet kommer tas tillvara på andra ställen.
Nu får de boende på serviceboendet Gläntan och närboende över 67 år snart tillbaka sin restaurang.
– Vi tror det kommer att generera fler kunder, nu när maten kan anpassas mer på varje enhet, avslutar Christopher Nilsson.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS