ANNONS

Stugbyn och campingen sett från infarten från riksväg 68. Här ska en affärslokal byggas som ska inrymma såväl Jula som Dollarstore.
Foto: Rebecca Linder

Jula och Dollarstore på väg till Avesta

AVESTA. V-Dala miljö- och byggnadsnämnd har nu gett rivningslov för stugbyn i Åsbo samt bygglov för nybyggnad av en affärslokal på tomten.

Av ritningarna från bygglovshandlingarna framgår att det är Jula och Dollarstore som ska dela på lokalerna.
Bakom bygglovsansökan står företaget Avesta Invest AB som leds av Azur Slanjankic. Hösten 2017 köpte hans bolag marken och stugorna i Åsbo. Stugorna renoverades upp och i början av 2018 öppnades lägenhetshotell. Detta blir nu dock ingen långvarig satsning för nu har bolaget alltså fått bygglov för en affärsbyggnad samt rivningslov för stugorna på området. Byggnaden har en byggnadsarea på cirka 3 545 kvadratmeter och en bruttoarea på cirka 6 858 kvadratmeter. Utvändigt blir byggnaden i plåt och lättmetall och färgen är grå och taket beklätt med gummiduk.

Enligt ritningar från bygglovshandlingarna framgår det att det är Jula och Dollarstore som ska flytta in i de nya lokalerna. Byggnaden blir avlång med cirka 160 parkeringsplatser runt om. Entrén för Jula blir på långsidan ut mot Biltema och entrén för Dollarstore på kortsidan ut mot riksväg 68. Infart till området är tänkt att bli på två ställen.
Avesta vatten och avfall AB har yttrat sig i ärendet då de har servitutsavtal för vatten- och avloppsledningar som sträcker sig över dessa fastigheter. När ny detaljplan togs fram för detta område så anges att vattenledningarna ska flyttas ut till Friluftsvägen och att denna flytt ska bekostas av fastighetsägaren. Detta eftersom flytt av ledningarna görs just för att möjliggöra nybyggnation här.

Även Teknisk service har yttrat sig i ärendet och inkommit med en del synpunkter. De påpekar bland annat att utrymmet bakom parkeringsplatserna bör vara 6,1 meter, något som inte uppfylls för en del av parkeringsplatser. Detta gör att bilisterna kommer att få problem när de ska backa ut från parkeringsplatserna. För de parkeringsplatser som ligger närmast slänten bör också utrymme skapas för upplag av snö, menar teknisk service genom projektingenjör Martin Ranerfors.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 31 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS