John Rasimus får landstingets kulturpris

FALUN. Konstnären John Rasimus, Falun, tilldelas Landstinget Dalarnas kulturpris 2018. Det har kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna beslutat. Prissumman är på 100 000 kronor.

Landstinget Dalarna har sedan 1963 årligen utdelat ett kulturpris. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en, eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda område kan också tilldelas priset.

Kulturstipendier utdelas årligen efter ansökan till personer som är bosatta inom länet, eller som själva eller genom sin kulturella verksamhet har anknytning till länet.
Landstinget Dalarnas kulturpris är på 100 000 kronor. De två kulturstipendiaterna får 50 000 kronor vardera.

Det fyra kulturstipendierna för unga är på 10 000 kronor vardera.Den som får ta emot Landstingets Kulturpris är Falukonstnären John Rasimus. Han är en av de drivande konstnärerna bakom Galleri Se Konst i Falun, där han även har pedagogiska konstnärssamtal som gör bildkonsten tillgänglig för besökaren.

Kulturstipendier tilldelas Nina Sparr, hårarbete, Våmhus och Olle Ferner, film/scenografi, Hedemora.

Mottagare av kulturstipendier för unga är Filippa Kvarnback, cosplay/Textil och design, 18 år från Insjön, Hannes Heinemann, musik, 25 år från Falun, Cecilia Gyllsén, produktionsdesign, 24 år från Falun och Linnéa Ndangoya Palmcrantz, konst, 22 år från Siljansnäs.

Priser och stipendium delas ut vid Landstinget Dalarnas fullmäktigemiddag den 19 november.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

DALARNA Sjukvården lider brist på medicinska sekreterare. För många i gebitet stundar snart pension. Nu höjs röster för att ge den för vården viktiga yrkesrollen starkare dragningskraft.
FALUN Broder Henrik Rapp sjösätter nu sitt andra fullängdsäventyr. Och den här gången är det personligt. Den melodisäkre exilbjursingen gläntar på dörren till det innersta inre.
FALUN. Svenska kyrkan Falun vill varna allmänheten för en eller flera personer som knackar dörr och säljer rosor och säger sig komma från kyrkan.