Göran Hoffman (S) vill att fler ska engagera sig politiskt.