ANNONS

Treåriga Vera Vera inspekterar solcellerna på Strandängens dagis.
Foto: privat

Invigning av solcellsanläggningar – “En fin gåva”

SMEDJEBACKEN. Ett steg mot en kommun med fossilfri energiproduktion togs i veckan när solcellsanläggningarna vid förskolan Strandängen och demensboendet Strandängen invigdes. – Att satsa på förnyelsebar energi är att ge ett fin gåva till våra barn, barnbarn och efterkommande generationer, säger Calle Morgården (MP).

Det var i tisdags som de två första, lite större kommunägda solcellsanläggningarna vid Strandängen och Solgården invigdes.
Och givetvis var solen påpassligt på sitt bästa humör.
– Det här känns förstås bra, säger Calle Morgården (MP), som är vice ordförande i SEAB och Bärkehus.
Men hjälp av treåriga barnbarnet Vera knöt Calle ihop ett band meds snören som en symbol för solstrålar.
Förskolan Strandängen, som invigdes under pompa och ståt i februari, har nu en solcellsanläggning på taket till en kostnad av drygt 700 000 kronor.
– Det på nya demensboendet Solgården kostade lite mindre, runt 650 000, berättar Calle Morgården.

Men satsningen på att fossilfri energiproduktion löner sig enligt Morgården.
– De här två anläggningarna har betalat sig på 12-13 år, berättar han.
Smedjebackens kommun har under flera år arbetat med fossilfri energi under flera år.
– Det känns som att det har blivit lättare att få igenom våra idéer och vi vill ligga i framkant, säger han.
Under invigningstalet sa Calle Morgården bland annat följande:
– Att satsa på förnyelsebar energi är att ge ett fin gåva till våra barn, barnbarn och efterkommande generationer.

Calle Morgården (MP) och barnbarnet Vera knyter band av solstrålar vid invigningen av solcellsanläggningen. Foto: privat

Smedjebackens kommun och dess bolag arbetar för att uppnå målen i Agenda 2030 och andra klimatpolicys. Invigningen av de två solcellsanläggningarna var ett steg mot det målet.
– Målet i det initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent räknat från år 2007.

Styrelsens för Bärkehus har beslutat att under 2021 ta fram en plan för framtida solcellsutbyggnad inom kommunens verksamhet, men även kommunens fastighetsbestånd ingår i den utredningen.
– Det finns ett positivt go´ i hela kommunkoncernen och såväl politik som tjänstepersonal och visar att de vill vara med och bidra till en bättre och klimatsmartare Smedjebackens kommun, säger Calle Morgården.

Delar av Solgårdens solcellsanläggning. Foto: privat
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS