ANNONS

Torbjörn Andersson överlämnar å Jägareförbundet Västerbergslagens jaktvårdskrets såväl ekonomisk som symbolisk gåva för att uppmärksamma vårdpersonalens insatser i pandemin. Gåvan mottages av Lena Morén, avdelningschef på IVA vid Falu lasarett.
Foto: Sonny Jonasson

Intensivvården kraftsamlar – och hyllas för sina insatser

Pandemins andra våg tvingar intensivvården att kliva upp i kapacitet. Falu lasarett har nu två avdelningar för patienter som kräver intensivvård.

Personalen gör allt och lite till – vilket hyllas från flera håll. Däribland lokalt rotade jägare.
Som nu överlämnar 7 825 insamlade kronor i gåva till personalen på IVA.
– En väldigt fin gest som uppskattas mycket när det nu åter är tuffare tryck på covidvården, säger IVA:s chef Lena Morén.
Sedan i tisdags har Falu lasarett ökat sin förmåga att vårda patienter med allvarlig covid-19.

De nu två intensivvårdsavdelningarna bemannas av såväl redan befintlig personal som extrainkallade styrkor.
Sistnämnda är i nuläget främst hämtade från centraloperation, varav många redan har erfarenhet från tidigare i år då man vidtog
kraftsamling av dylik karaktär.
Lena Morén, avdelningschef på IVA, förklarar nu rådande situation som allvarlig men hanterbar.
– Vi är bättre rustade att klara av en sådan här ökning nu än i våras, då det var mer chockartat.
– Både sett till utrustning, rutiner och personal så har vi en tydligare bild av läget. Det är dock stor belastning på vården, och vi ska förutom covidpatienterna också klara ordinarie intensivvårdsavdelning, utvecklar Lena Morén.
Och tar ett helhetsgrepp:
– Vi gör ett rejält omtag och kämpar vårt yttersta, och det är en styrka att vi nu kan den här sjukdomen betydligt bättre än i våras.
Torbjörn Andersson är jägare med bas i Smedjebacken.

Jägareförbundet Västerbergslagens jaktvårdskrets beskriver sig under normala omständigheter som synnerligen aktiva, men har anammat lägre tempo på grund av covid-19 och ställt in flertalet planerade aktiviteter under vår och sommar.
I samspel med jakt- och viltvårdskollegorna driver Torbjörn övertygelsen att vårdpersonal förtjänar positiva energier av alla slag tänkbara.
Därför har de under hösten genomfört en rävfälle- och fågelholksauktion.
– Intäkterna för detta beslutades oavkortat gå till Region Dalarna och den kommande tackmiddag som planeras för den sjukvårdspersonal som jobbat med länets covid-19-patienter, säger Torbjörn Andersson.
Och utvecklar:
– Vi tog kontakt med Karl Hedin Bygghandel i Ludvika om ett samarbete, och de nappade.
– Styrelsen i jaktvårdskretsen såg detta som ett bra tillfälle att kunna driva någon typ av verksamhet och genomföra en aktivitet för ett begränsat antal deltagare. Därtill en möjlighet att göra något gott för viltvården, som är en väldigt viktig uppgift för jägarna som många ickejägare kanske inte vet att jägare utför.

Inte minst vill man alltså även visa medlemskretsens tacksamhet till den sjukvårdspersonal som sliter hårt under pandemin.
Utgångspris på rävfällan var 3 000 kronor. Auktionen hölls i två veckor och inbringade 5 000 kronor.
Fällan är cirka 0.8 x 0.8 x 3.5 meter och byggd av virke enligt Naturvårdsverkets specifikation.
Fågelholkarna prissattes av 75 kronor stycket, och minsta köp var paket om fem stycken, alltså totalt 375 kronor.

En strategi som resulterade i ytterligare 2 825 kronor och således totalt 7 825.
Vilket via välriktade åthävor därav innebär en tillgång för viltvården.
Och ett initiativ som fullgör syftet att uppmärksamma vårdkrafterna lite extra.
– Det känns fint att därav också kunna ge en gåva till vårdpersonalen som gör livsviktiga insatser, betonar Torbjörn Andersson.
Gåvan har nu överlämnats till IVA på Falu lasarett.
Lena Morén och hennes kollegor mottager värdebevis, en inramad hyllning samt en av estetelever vid VBU utformad fågelholk.
– En väldigt fin gest som uppskattas mycket när det nu åter är tuffare tryck på covidvården, framhåller IVA:s chef Lena Morén.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS