ANNONS

Det finns funderingar på en rondell här i korsningen mellan väg 790 och Jaansvägen, men inga pengar är avsatta för att fortsätta planeringarbetet.
Foto: Karin Diffner

Ingen rondell i sikte

GUSTAFS. Det blir ingen rondell utanför Ica i Storhaga som en medborgare har föreslagit. I alla fall inte inom överskådlig framtid.

En Gustafsbo har i ett medborgarförslag begärt två rondeller på väg 790 i Gustafs. En vid infarten till Ica och en i korsningen mot Stora Skedvi.
“Som det är nu är det tur att inga olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något allvarligt” , skrev han i sitt förslag.
Nu har förslaget behandlats och tjänstemän och politiker sagt sitt i frågan. De tycker att förslaget är bra, men eftersom det handlar om en statlig väg är det inget som kommunen kan besluta om.
Men korsningen mellan väg 790 och Enbacka- och Naglarbyvägen håller på att ses över i samband med den blivande gång- och cykelvägen.
“Här föreslås dock ej några åtgärder i själva korsningen utan fokus ligger på en säker passage och sänkt hastighet”, skriver samhällsbyggnadsnämnden i sitt svar.
När det gäller korsningen in mot Storhaga finns en utredning med en rondell framtagen men inga pengar är avsatta för att fortsätta ett planeringsarbete.
“Säters kommun driver frågan vidare i samverkan med Trafikverket”, svarar man medborgaren.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS