ANNONS

Efter kommunens kartläggning av skolstrukturen står det klart att det inte blir några förändringar kring de små skolorna i kommunen, alla skolor blir kvar.
Foto: Rebecca Linder

Inga små skolor försvinner

AVESTA. Vid bildningsstyrelsens senaste möte presenterades en egen utredning av skolstrukturen i kommunen. Efter detta stod det klart att det inte blir några förändringar för de små skolorna

Det var KPMG som i sin utredning av skolan föreslog att kommunen skulle se över de små skolorna i kommunen. KPMG menar att små skolenheter ofta är ineffektiva och att de presterar lägre resultat än större enheter sett till kostnaderna per elev för att driva skolan. När detta presenterades väcktes en oro bland föräldrar som har barn på de mindre skolorna i kommunen såsom Lund, Nordanö och By.

Kommunen har nu gjort en egen utredning över skolstrukturen i Avesta där de tittat på kvaliteten och resultaten på låg- och mellanstadieskolorna. De har tittat på elevantal och elevprognoser. Elevernas upplevda trygghet samt ekonomiska parametrar utifrån kostnader per elev på skolenheter. Till exempel så har de tagit prognoserna för elevantal geografiskt sett.
– Här kan vi se att de nuvarande placeringarna av skolorna är bra och att det är där som eleverna bor idag och framöver. De bildar kluster ungefär där vi har våra skolor placerade, berättar Sara Norqvist, utredare.

Utredningen visar också den skola som har högst andel lärare med pedagogisk examen är Nordanö skola följt av Fors, Skogsbo. När det gäller antalet elever per lärare kanske man lätt tror att de stora skolorna skulle ligga i topp. Men istället så är det Johan Olovskolan följt av Nordanö, Fors och Åvestadal. Antalet elever per lärare styrs alltså inte av skolans storlek. Minst antal elever per lärare har Karlbo, Markusskolan och Bergsnäs.
När det gäller skolresultaten så är de också varierande med såväl små som större skolor i topp. Årets treor i matematik presterade bäst i Lund och sämst i Karlbo. I årskurs 6 presterar istället Karlbo bäst och Markusskolan sämst.

Antalet elever inom grundskolan kommer också att fortsätta öka fram till 2030 som då landar på 3000, enligt prognos från SCB. Detta jämfört med dagens 2519 elever (då är inte Grytnäs friskola medräknad).
– Allt pekar uppåt vilket är roligt, men samtidigt en utmaning. Därför ska vi nu se över var kan bygga i framtiden, säger Mikael Westberg (S).

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 52 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS