Inför kurator i äldreomsorgen

Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.

Alla vet att åldrandet så småningom leder till funktionsnedsättningar och allmän försvagning som i sin tur ökar behovet av stöd på olika sätt. Men allt för sällan tänker vi på de psykiska problem som kan uppstå i samband med åldrandet.

Både psykiska och fysiska förändringar är många gånger jobbiga att hantera och olika faktorer kan skapa oro och stress hos äldre. Det kan vara oro över sin ekonomi, familjeproblem, förlusten av att kunna leva självständigt, separationsångest vid flytt till ett äldreboende eller rent av dödsångest. Att få möjlighet att samtala med någon utomstående, en kurator, kan hjälpa många. De anställda inom äldreomsorgen gör idag ett fantastiskt jobb, både att hjälpa de äldre med dagliga sysslor såväl som att finnas där som stöd. Men idag ställs ständigt nya krav på personalens kompetens i särskilda boenden inklusive korttidsboenden, hemsjukvården och hemtjänsten. För att orka med och få det vardagliga arbetet att fungera kan en kurators kompetens ta fram metoder för reflektion, stöd och handledning till våra medarbetare.

Därför vill vi utreda möjligheten att införa en kuratorstjänst inom Hedemora kommuns äldreomsorg, för att på så vis säkerställa att de äldre kan få hjälp med både fysiska och själsliga problem.

När Moderaterna tidigare i år la fram förslaget i Hedemoras kommunfullmäktige valde socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet att avslå motionen, med motivering att äldre får vända sig till primärvården, kyrkan, öppenvårdspsykiatrin eller akutmottagningen på Säters sjukhus. De kommuner som har tillgång till kurator i äldreomsorgen arbetar för att förebygga behovet av nämnda inrättningar.

Den psykiska hälsan för äldre är lika viktig som den fysiska, så varför nekar S, C, V, och MP möjligheten att utreda om de äldre kan få tillgång till den här typen av hjälp?

Ibland behövs det lite nytänkande för att alla i kommunen ska få må bra och få möjlighet att leva livet hela livet.

Britt-Inger Remning, Sofia Axelsson, Moderaterna i Hedemora

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.
Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.
Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.