ANNONS

Den samhällsekonomiska kalkyl på basindustrin i Dalarna och norra Mellansverige presenterades för inbjudna representanter för kommunal, regional och nationell politik, tjänstemän nyligen på Dalarna Science park i Borlänge. Foto: Bosse Lilja.
Foto: Foto: Bosse Lilja.

Industrin skapar flest jobb i Dalarna

DALARNA. Industrin väger tungt i Dalarnas ekonomi och bidrar stort till samhällsekonomin.

Industrin svarar för nära 40 procent av det samlade värdet av de varor och tjänster som producerats i länet (förädlingsvärdet). En markant större andel än motsvarande för riket totalt. Industrin i Dalarnas län skapar sysselsättning för drygt 27 000 personer, vilket motsvarar ungefär 40 procent av länets totala antal jobb.
Detta går att utläsa den samhällsekonomiska kalkyl på basindustrin i Dalarna och norra Mellansverige som presenterades för inbjudna representanter för kommunal, regional och nationell politik, tjänstemän nyligen på Dalarna Science park i Borlänge.
Kalkylen innefattar ett antal företag inom branscherna stål och papper/massa i Dalarna, Värmland och Gävleborg. Det har även tittats på parametrar som arbetstillfällen, skatteintäkter till kommun, region och stat både direkt från företagen men även från underleverantörer. Resultaten är slående.
Det betydelsefulla dragningen visa på hur viktig industrin är och att det måste satsas resurser på industrin för att trygga kompetensen i framtiden.
ITA Utveckling AB har på uppdrag av parterna i utvecklingsprojektet Smart Industri Norra Mellansverige (Gävleborg,Värmland, Dalarna) genomfört samhällsekonomiska beräkningar för Industrins ekonomiska avtryck i form av skatter och avgifter. Studien har utgått från ett urval av 21 företag inom basindustrin i regionen. De siffror som framkommit har sedan skalats upp för att avse samtliga industrianställda i Dalarna. Då konstateras att industrin i Dalarna:
*Bidrar till samhället med 10 Miljarder kronor i form av skatter och avgifter årligen.
*Varje industrianställds bidrag blir därmed 500 000 kronor per år.
Teknikföretagen konstaterar i sin rapport ”Industrins betydelse och villkor i Dalarnas län” att industrin:
*svarar för 40 procent av Dalarnas totala ”förädlingsvärde” inom varu- och tjänsteproduktion och sysselsätter 27 000 personer direkt och indirekt.
Ovan nämnda redovisningen visar hur viktig kompetensförsörjningen är och kommer vara för företagens överlevnad.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS