ANNONS

Pål Åström, platschef på Outokumpu i Avesta, sa att deras vision är att vara den bästa värdeskaparen inom rostfritt stål år 2020 genom kundfokus och effektivitet.
Foto: Mikael Eriksson

“Industriell produktion sedan 1630”

AVESTA. Avesta kommun och Outokumpu kom att stå i fokus vid årets andra företagsfrukost. Kommunalrådet Lars Isacsson pekade på den långa historia med industriell produktion som finns.

På sedvanligt vis tog kommunalråd Lars Isacsson (S) först till orda vid företagsfrukosten. Med tanke på valet av plats för frukostmötet, Outokumpus restaurang, så blev kopplingen naturlig till Avestasamtalen.
– I år är det sjätte året vi har Avestasamtalen, när vi startade 2013 var det kris och stora varsel, i senaste upplagan var temat kompetensförsörjning, sa han och konstaterade att det varit en väldig utveckling.

Isacsson vill tvätta bort bilden av Bergslagen. Det som retar honom är uttryck som rostbälte, badlands och skräpyta.
– Vi har haft en industriell produktion i Avesta sedan 1630, och vi har företag med världsledande produkter. Det något att vara stolt över.

Nu är man inne på den fjärde industriella revolutionen, och där nya industrier i form av datahallar och liknande kan byggas tack vara den infrastruktur och kraft som finns.
Antalet arbetstillfällen i Avesta har under de senaste tre åren ökat med 583 stycken, i dag finns 10 453 arbetstillfällen i Avesta. Även om ungdomsarbetslösheten fortfarande är hög så har utvecklingen gått åt rätt håll från 27,6 procent till 12,6 procent.

Isacsson sa att Avesta fortfarande behöver en positiv inflyttning och nämnde den satsning som görs med 72 nya lägenheter som ska byggas på badhustomten. Men även att SBB etablerar sig i Avesta. De har tidigare köpt Bolundens fastighetsbestånd och nu senast tolv fastigheter av Stefan Sundh vilket gör att SBB nu har 1030 lägenheter i Avesta.

Studievägledare Tony Bark passade på att informera om att det snart är dags för eleverna i årskurs 8 att ge sig ut på prao för att få en första inblick i arbetslivet, och kanske även en grund att vila på inför sina framtida studie- och yrkesval.

Dagens värd, Outokumpu och dess platschef i Avesta Pål Åström, fick avsluta mötet med en information om företaget och dess produkter. Outokumpu har 10 000 anställda i koncernen av dessa finns 800 i Avesta varav 650 är i produktionen av de 2,4 miljoner ton rostfritt stål som lämnar Avesta varje år.
– Vi kör femskift på alla enheter, det rullar dygnet runt, sa Åström.

Åström beskrev järnverket som Avestas största återvinningscentral då 87 procent av det material de använder till sitt stål är återcirkulerat. Man möter många starka konkurrenter främst då från Asien, men där Avesta bland annat har en fördel i att kunna producera rostfria band upp till två meters bredd men också med spetskunskap.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 11 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS