ANNONS

Landshövding Ylva Thörn håller i samordningsmötena med länets krishanteringsråd.
Foto: Veronica Rigtorp (arkivbild)

Idag samlades länets krishanteringsråd

DALARNA. Under förmiddagen på fredagen höll Länsstyrelsen ett samordningsmöte med länets krishanteringsråd. I nuläget genomförs dessa en gång i veckan – på fredagar.

 Beredskap för att, vid behov, öka frekvensen.

Deltagare i länets krishanteringsråd är dels krishanteringsaktörerna i länet, dels representanter från näringslivet. Det var stor uppslutning även denna fredag. Syftet med dessa möten är att samordna alla aktörers lägesbilder, dela information om behov av insatser och åtgärder samt skapa underlag för att kunna prioritera dem. Ordförande för mötena är Landshövding Ylva Thörn.

– Vi har sedan länge en inarbetad och väl fungerande samverkan mellan såväl offentliga krishanteringsaktörer som med näringslivet här i Dalarna med återkommande samverkansmöten och även övningar, säger Landshövding Ylva Thörn.

Smittskyddsläkare Anders Lindblom var en av deltagarna och rapporterade att det nu konstaterats 14 fall i länet. Man ser också en början på samhällsspridning även om smittspridningen ännu inte är så stor. Han kunde dock konstatera att när spridningen väl får fäste i samhället tar utvecklingen fart – det ser vi i övriga delar av Sverige. Därför är det viktigare än någonsin att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Länsstyrelsen ser många goda exempel på arbetskraftspooler, hemkörning av matvaror och andra insatser för att bistå ute i samhället i den rådande situationen. Vi ser också hur olika omprioriteringar sker inom flera sektorer i länet för att möta utmaningarna.

– Min bild är att det finns många goda krafter, stor flexibilitet och ett stort engagemang i länet när det gäller att balansera vårt behov av att hålla nere smittspridning, minska belastningen på samhället och så gott det går parera de ekonomiska effekterna av Coronaviruset, säger Landshövding Ylva Thörn.

Insatser från regeringen har redan utannonserats med syfte att dämpa de samhällseffekter som uppstår- både individ och samhälle i stort.

– Vi behöver fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Med utgångspunkt från dessa behöver vi dock också leva så vanligt som möjligt, avslutar landshövdingen

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS