ANNONS

Hans Nygren är ordförande i Naturskyddsföreningen i Norberg. Här tillsammans med styrelsemedlemmarna Marit Hichens-Bergström och Anders Lindquist som är kassör i föreningen.
Foto: Rose-Marie Eriksson

I år ska fler få möjlighet att upptäcka friluftslivets värden

Nu startar Friluftslivets år – ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Naturskyddsföreningen i Norberg är en intresseorganisation som uppmärksammar detta.
Fler ska upptäcka natur och friluftsliv, och när isen tillåter är skridskor ett bra sätt att ta sig ut på.
Foto: Svenskt friluftsliv
Vinter och snö ger underlag för uteliv på skidor.

Det handlar bland annat om att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.
– Jag har precis gjort i ordning programmet för i år, men en del har jag plockat bort, som exempelvis att samåka till olika program, säger Hans Nygren, ordförande i föreningen.

Naturskyddsföreningen i Norberg har cirka 130 medlemmar, vilket kan ses som en bra siffra med tanke på ortens storlek.
– Det kan jag hålla med om, och det känns som att intresset för natur och miljö ökar. Det märks när vi är ute med föreningen och det är många som vill lära sig mer, säger Hans Nygren som varit naturintresserad och engagerad sedan ungdomen.
Han har bott i Norberg sedan 1991 och upptäckte snart Naturskyddsföreningen där han så småningom blev ordförande.
– Nu börjar vi väcka intresset för yngre förmågor och förra året startade vi Natursnokarna som är ett sätt att få med barn och unga. Det är jättekul.

Programmet för i år innehåller bland annat fågelskådning, röjning av Karsbo äng, familjedag och skogsbad i någon Norbergsskog.
– Vi har alla fått ställa om på grund av pandemin och det ska bli spännande att få till ett årsmöte i dessa tider. Bäst är att genomföra det digitalt men vi har många medlemmar som inte är digitala och vi behöver både rum och internet, säger Hans Nygren.

Forskning visar att friluftsliv har positiva effekter både på hälsan, ekonomin och miljön och årets kampanj heter Luften är fri.

Sveriges friluftsorganisationer engagerar 1,6 miljoner medlemmar i närmare 9 000 lokala- och regionala klubbar som bidrar till att visa friluftslivets värden.
Under Friluftslivets år kommer Naturvårdsverket att fokusera på att dela med sig av kunskap om naturen och allemansrätten. Eftersom fler besökare medför ett ökat tryck på naturen blir det extra viktigt med kunskap om hur allemansrätten fungerar i olika situationer och på olika platser.

 

Friluftslivets år ska särskilt vända sig till ovana friluftsutövare, eller nya i naturen. Om människors välbefinnande och hälsa ökar av att vistas i naturen är det viktigt att alla människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv.

Fakta Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Naturskyddsföreningen finns över hela landet i lokala föreningar som kallas kretsar. Det finns 270 kretsar, nästan en i varje kommun.
Naturskyddsföreningen har över 200 000 medlemmar och är partipolitiskt och religiöst obunden och har funnits i över 100 år.

Fakta Friluftslivets år
Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Aktiviteterna har börjat och under året kommer varje månad att ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv att arrangera aktiviteter för att få fler att prova på friluftsliv.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS