ANNONS

Hedemorabostäders vd Erik Kristiansson och Hyresgästföreningens Marcus Kjellin är nöjda med hur tömningen av de två husen i kvarteret Abborren ska göras och ur hyresgästerna kommer att kompenseras.
Foto: Mikael Eriksson

Hyreshus byggs om till 55 plus boende

HEDEMORA. Riva eller renovera. AB Hedemorabostäder stod inför ett val när det gäller de två husen i kvarteret Abborren. Nu ska Statens Bostadsomvandling bygga om husen till 55 plus boende.

De två hyreshusen i kvarteret Abborren utmed Landsgatan byggdes i slutet av 40-talet. Någon renovering mer än ordinarie underhåll har inte blivit gjort. Det gör att husen är i mycket dåligt skick, så dåligt att det fanns hot om rivning. Så blir dock inte fallet.
– Husen ska byggas om till 55 plus boende, säger AB Hedemorabostäders vd Erik Kristiansson.

Men det är inte Hedemorabostäder som kommer att svara för ombyggnationen utan det är Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) som tar steget in på bostadsmarknaden i Hedemora. De kommer att köpa och bygga om husen. Förvaltning och skötsel av husen kommer precis som tidigare att skötas av Hedemorabostäder.
– Det är en riktig vinstlott för Hedemora kommun, säger Erik Kristiansson.

Marcus Kjellin från Hyresgästföreningen säger att om Hedemorabostäder fått stå för notan för renoveringen så hade det intecknat möjligheterna för andra renoveringar under många år.
– Det skulle låsa upp ett stort investeringsuttag för Hedemorabostäder, säger Marcus Kjellin

I dag finns 16 lägenheter i de två husen, mestadels ettor. Efter renoveringen har antalet lägenheter bantats till 12 och det blir uteslutande tvåor. Husen kommer att förses med varsin utanpåliggande hiss samt loftgångar.
– Husen ska tillgänglighetsanpassas, säger Erik Kristiansson.
Ombyggnationen beräknas stå klar i slutet av 2020.

Innan arbetena kan starta så måste de 14 hushåll som bor i lägenheterna flytta på sig. Senast 30 april ska husen vara tomställda.
Hedemorabostäder och Hyresgästföreningen har gjort en överenskommelse som innebär att hyresgästerna ska erbjudas ersättningslägenheter som så långt det går liknar de som de nu bor i.

För att lösa det så har Hedemorabostäder sparat på sig lägenheter. Vidare kommer hyresgästerna att ekonomiskt kompenseras för sina merkostnader. Dels genom att de får en fri månadshyra och dels att under de två första åren kommer Hedemorabostäder att stå för mellanskillnaden mellan nuvarande hyra och den kommande hyran plus att under det tredje året kommer hyran att i två steg höjas till ordinarie hyra. Hedemorabostäder står även för flytten samt för flyttkartonger och packmaterial.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 06 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS