Hur sköter Säters majoritet skolan?!

Under all kritik tycker vi. Vi bevittnar oroliga föräldrar, utdragna utredningar, uppgiven personal och skolor med tuffa utmaningar. Resultatet dåligt mående elever och dåliga resultat.

Målet var att Säter skulle vara en av landets 50 bästa skolor men rankas nu som nummer 250 av 290 kommuner i Sverige. Säter är alltså inte långt ifrån sämst. Nya fördelningssystemet har inneburit plus eller minus i de olika skolornas budet. Klockarskolan kommer 2019 stå inför tuffa utmaningar i budget. Den skola som har flest undervisningstimmar och många barn i behov av särskilt stöd.

Kränkningar, fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp, ja listan kan göras lång. Mobiler som inte har i skolmiljön att göra missbrukas till att kränka och filma.

Det socialdemokratiskt ledda landstinget bidrar också till problem. Då de långa köerna i Landstinget Dalarna hindrar eleverna till att få den hjälp och stöd som behövs i tid. Diskussioner förs på förvaltningsnivå om att budgetera för att kunna anställa kurator/psykolog i den egna kommunala verksamheten. Detta för att inte landstinget klarar av sitt uppdrag. Ska kommuner behöva ta över vårdens ansvar?

Nu har vi i oppositionen fått nog och vill se förbättring. Vi vill lägga ner mer pengar på skolan och på att jobba förebyggande innan bränderna tänds. Våra elever i Säter kommun ska känna sig trygga med att gå till skolan. Vi vill också att Säters skolor blir en mobilfri zon, telefonerna ska inte få vara ett verktyg för kränkningar i skolmiljö.

Vi måste börja se förebyggande arbete som en investering istället för en kostnad.

Caroline Willfox kommunalrådskandidat (M)
Birgitta Gustafsson kommunalrådskandidat (L)
Helena Vårdegård (KD)

 

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.
Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.
Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.