Hovnäs färja får 350 000 kronor

Hovnäs färja trafikerar Dalälven över länsgränsen, mellan Avesta och Sala kommun. Plan- och näringslivsutskottet i Avesta kommun har beslutat om att bevilja föreningen Trelänsdelen 350 000 kronor i bidrag för driften under 2020.
Foto: Arkiv
BY Föreningen Trelänsleden, som driver Hovnäs färja, får 350 000 kronor i bidrag av Avesta kommun. Pengarna ska gå till driften av färjan, som trafikerar över Dalälven över länsgränsen.

Hovnäs färja förbinder Dalarna med Västmanland och drivs av föreningen Trelänsleden. Färjan leder trafik från Västmanlands län över Dalälven och in i Dalarnas län, samt vice versa. Den maximala fordonsvikten per transport är 12 ton.

Föreningen Trelänsleden, som är belägen i By kyrkby, får bidrag av Avesta och Sala kommun till driften av färjan. Under 2019 fick föreningen 350 000 kronor av vardera kommun.

I sitt beslut om att ge föreningen det bidrag de ansökt om påpekar Avesta kommun att det vid ett möte i plan- och näringslivsutskottet för drygt ett år sedan togs beslut om finansiering för 2019 samt att ett treårigt avtal skulle arbetas fram. Detta skulle ske under förutsättning att Sala också medverkar.

I dagsläget finns inget långsiktigt avtal mellan kommunerna avseende färjan klar, men näringslivschefen Anders Åkerström meddelar att han har haft kontakt med Sala kommun som meddelat att de kommer att bevilja ansökan om bidrag samt att Sala kommun vill jobba tillsammans med Avesta kommun för att få ett mer långsiktigt avtal om Hovnäs färja.

Plan- och näringslivsutskottet i Avesta kommun har beslutat om att bevilja föreningen Trelänsdelen 350 000 kronor i bidrag för driften under 2020. Kommunen påpekar även att färjan är viktig för området, i avsaknad av broförbindelse.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 20, 2020.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA/HEDEMORA/NORBERG Från och med lördagen den 30 maj 2020 råder eldningsförbud inom kommunerna Avesta, Hedemora, Fagersta och Norberg.
DALARNA För tolfte året delar Kulturrådet ut kulturmärkta pengar till kommunala skolor och friskolor. Dalakommunerna får totalt drygt 5,7 miljoner kronor.
NORBERG Företagarna norra Västmanland har utsett Niclas Hammarbäck till Årets företagare 2020 i Norbergs kommun.