ANNONS

Kommisarie Erik Gatu och kommunpolis Anna Ställ var inbjudna till Borlänge köpmannaförening för att berätta om hot och våld i butik.
Foto: Veronica Rigtorp

Hot och våld i butik

Fler och fler handlare känner av det ökande hotet och våldet i sina butiker. Borlänge Köpmannaförenings styrelse bjöd in poliskommissarien Erik Gatu för att få öka kunskapen om problemet.

Kommissarie Erik Gatu berättade hur han ser på frågan om hot och våld i butik. Han gav en faktabild av hur det ser ut i Borlänge, sin syn på förebyggande åtgärder, lagstöd och givetvis gavs det utrymme för frågor.
Ett mycket pedagogiskt upplägg från Gatu som säkert gav en och annan aha-upplevelse hos de församlande handlarna, som hade turen att få en av de 20 coronasäkrade platserna.

Köpmannaföreningens ordförande Matts Dahlberg efterfrågade konkreta tips och den 30 minuter långa genomgången gav många bra tips och förslag från Erik Gatu och även hans följare; kommunpolis Anna Ställ, som medverkade vid träffen på Scandic.
Erik delade upp halvtimmen i tre områden, lägesbild, statistik och nuläge.
– Vi är ett antal aktörer som fastställer lägesbilden varje vecka genom Effektiv Samordning för Trygghet, EST. I den gruppen ingår förutom polisen även kommunen, högskolan, postnord och taxi, förklarade Erik Gatu.

I gruppens utvärdering av läget går man aldrig in på individnivå, utan en situationsbeskrivning fylls i av de medverkade i gruppen, som sedan sammanställs av Sonja Sahlin, samordnare för det brottsförebyggande rådet i Borlänge kommun.
Lägesbilden får sedan grön, gul eller rött läge. Senaste veckan är läget nere på gult, från att tidigare varit upp i rött. Detta är enligt Gatu ett stabilt sätt att få en lägesbild.

Statistiskt sett är det inte anmärkningsvärd förhöjning på antalet anmälda brott eller våldsbrott mot tidigare år. Anmälda brott ligger konstant på 7 500 per år, där ungefär hälften är stölder och skadegörelse. Våldsbrott ligger på 7-800 per år och vissa platser är mer utsatta.
Däremot är narkotikabrotten oerhört höga, med 500 anmälda brott, som polisen jobbat upp.
Erik Gatu tror att det lätt är minst 500 till, vilket är verkligt illa. Narkotikabrotten har ökat dramatisk de senaste åren.
När det kommer till riskområdet Tjärna Ängar berättar Gatu att där jobbar nu en grupp med områdespoliser med ledordet: Gränssättning, som innebär att lagföra och plocka in de personer som stör.

Målet är att fortsätta störa kriminaliteten för att göra det svårt för dessa att verka i området.
Förra veckan: 28 narkotikabrott. Därefter lämnade Gatu Tjärna Ängar delen.
Han fortsatte med hot- och våldsbilden och fakta kring denna.

För att detta ska vara ett brott krävs tre saker.
1) Motiverad gärningsman.
2) “Lämpligt offer”.
3) Avsaknad av kapabel väktare.

Utefter detta gav Erik Gatu handfasta tips och råd över hur privatpersoner/personal i butik kunde handla.
Vid punkten 2, där finns möjlighet att påverka, genom att fråga: Vad kan jag göra för att vara mindre “lämplig”?
Till exempel inte jobba ensam, så kallat ensamarbete, att man har bristande erfarenhet och bör få information om hur man ska bete sig om man blir utsatt eller att man arbetar i ett brottsbelastat område, vad det innebär och även där hur man kan bli mindre lämplig.
– Man kan tänka hur gärningsmannen eventuellt tänker, och hur kan jag göra det svårare för hen?

Att ha en mental beredskap för hur man ska agera om värsta möjliga situation uppstår.
Erik tar ett exempel, och sammanfattar, tänk igenom situationen vad som kan hända, kolla efter reträttvägar och/eller rum att låsa in sig i. Testa sin arbetsplats, låsa, larma, ta mig ut.
Om man hamnar i fysisk utsatthet så uppmanar både Erik Gatu och Anna Ställ till att i första hand backa sig ur situationen för sin egen säkerhets skull, ta ett steg tillbaka, (ha något emellan er, ett bord eller annat föremål, inte händerna i fickorna, tänk hur man står för att lätt kunna retirera, undvika att stressa upp situationen).

Även om man har rätt till nödvärnsrätten och envarsgripande.
– Rätt är en sak, egna säkerheten en annan. Säkerheten är A och O, poängterar Erik Gatu igen (få har vapen, men fler har stickvapen.)
Ring polisen på 112.
– Jag vill också uppmana att polisanmäla brott, avslutar Erik Gatu.
Frågorna var flera och utifrån handlarnas egna erfarenheter.

Fakta – Vad är EST?
Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS