ANNONS

Sedan länge har Mora by varit ett populärt ställe att bosätta sig på. Nu hoppas kommunen också locka dit bin och andra pollinerande insekter. (Obs! Bilden är manipulerad!)
Foto: Karin Diffner

Hoppas på pyttesmå invånare i Mora by

GUSTAFS. Mora by har sedan länge varit ett populärt ställe för människor att bosätta sig på. Nu vill kommunen också ha fler bin i området. – Våra pollinerande insekter har det tufft, men i Mora by hoppas vi kunna skapa ytor där de kan gynnas, säger Staffan Jansson som är kommunbiolog.

Kommunen har fått bidrag från staten för ett lokalt naturvårdsprojekt i Gustafs. Bakgrunden är att det blivit allt svårare för bin att hitta ställen att leva på, men just i Mora by tror kommunens biolog att de skulle trivas.
– De behöver öppna, solvarma sandmarken att bo på och mat, det vill säga blommande ängsväxter, förklarar Staffan Jansson.
I samband med att kommunen exploaterar villatomter i området vill man också göra det trevligare för bin, humlor och andra steklar att bo där.
– Det är inte vanliga honungsbin eller liknande som i sig skulle kunna sticka människor i närheten som ska gynnas, betonar kommunbiologen.


För att göra Gustafs till ett samhälle som också passar bin ska man låta det finnas öppna ytor på sandmark där det ska kunna växa ängsblommor som blåklocka, fibbla och ängsvädd.
Exakt var de här ytorna ska finnas ska nu utredas.
– Det kan vara vid vägkanter, allmänningar och vändzoner till exempel.
Det kan bli aktuellt att så ängsväxter, men själva insekterna hoppas de ansvariga hittar dit av sig själva från närliggande områden.
– Trafikverket har hittat en del ovanliga och rödlistade steklar vid järnvägen. Dessutom finns det också en del arter mot Dala airport och Rommehållet, berättar Staffan Jansson.

Vad kommer Mora byborna att ha för nytta av projektet?
– Förhoppningsvis får de hjälp med att pollinera sina grödor, som äppelträd och andra växter.
Men det kan ta några år innan byborna märker av sina nya grannar.
– Det beror på hur bra projektet lyckas, men successivt bör man märka av något de närmaste två-tre åren, säger Staffan Jansson.
Projektet beräknas kosta 265 400 kronor. Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag med högst 113 000 kronor.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS