ANNONS

Så här kan också bostäder för plus 65 byggas menar Kia Norström och visar innergården till de gamla “arbetarlängor” i Stjärnsund där hon själv bodde som barn.
Foto: John Leander

Hon vill ha 65 plus-bostäder också utanför Hedemora

STJÄRNSUND Det satsas på hyresbostäder för äldre, men fokus ligger främst på Hedemora. Kia Norström vill att det byggs också på mindre orter i kommunen.

I höstas stod två nyrenoverade fastigheter färdiga med hyreslägenheter för 65 plus. På landsgatan i Hedemora. I början av de här året har en gammal förskola rivits för att ge plats till ett bygge av hyreslägenheter för kategorin 55 plus. På Odalvägen i Hedemora.
Anpassade lägenheter som ska göra att fler äldre kan lämna sina villor och barnfamiljer kan flytta in i villorna. Flyttkedjan kan komma igång och alla har en möjlighet att hitta det boende de vill och behöver.

Utom de äldre som levt sina liv ute på de mindre orterna och som också vill kunna lämna sina villor, för ett anpassat boende. Men som vill fortsätta sina liv i den bygd där de alltid har levt.

Det här perspektivet lyftes under det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Hedemora. Den som lyfte frågan i en interpellation var miljöpartiets Leif Stenberg. Men det är Kia Norström, själv pensionär och boende i Stjärnsund, som ligger bakom den text som presenterades på kommunfullmäktige. Där står det bland annat följande:

”Ofta väljer äldre personer att bo kvar i sitt/sina gamla hus för att det känns tryggt och trivsamt samt ekonomiskt bra så länge fastigheten inte behöver renoveras och moderniseras på grund av boendes behov av olika stöd- och vårdinsatser. Då ställs många som blivit en bit äldre än 65 inför ett svårt val; att flytta eller bo kvar i ett hus som ofta är mycket svårt att sköta om och ta hand om när orken tryter på gamla dagar. För kommunen blir detta också en extra belastning om personer med behov av hemtjänst bor kvar i hus som inte är helt anpassade till den som bor där.”

– Jag tror inte att de flesta flyttar till Hedemora för att de vill. Utan för att det saknas ett alternativ här, säger Kia Norström när vi besöker henne i Stjärnsund.

Kia Norström argumenterar alltså för att många äldre verkligen vill kunna bo kvar i sin gamla hemort, men också för att det är möjligt och ekonomiskt försvarbart att bygga anpassade lägenheter ute på landsorten.

I Stjärnsunds östra utkant visar hon en oanvänd skogsbacke intill den ”gamla sågen”. Från skogsbacken är det en klar utsikt över sjön Grycken. Ett perfekt ställe att bygga anpassade lägenheter menar hon och pekar.
– Skogen är naturligt terrasserad här. Det är ett sjönära och skogsnära läge och samtidigt nära till samhället. Annars blir man avskuren och det vill man inte.

Men är det verkligen ekonomiskt gångbart för kommunen och privata aktörer att satsa på såna projekt här ute ”på landet”?
– Är det dyrare att bygga på landsorten? Det kan det ju egentligen inte vara. Och det är inga lyxbostäder det är frågan om, utan enkla, moderna, ljusa och klimatsmarta lägenheter.

För att förtydliga sin poäng visar Kia några gamla röda bostadslängor i närheten. De är i ett plan, byggda i trä och varje lägenhet har en egen veranda. I mitten framför längorna finns en liten gemensam gård med små träd. ”Arbetarlängor” kallar hon bostäderna och berättar att hon själv bodde här under en period då hon växte upp.
– Men de har moderniserats sen dess och så här kan man också bygga ett anpassat boende för äldre. Det behöver inte se likadant ut som de som byggs i Hedemora.

I sin text till kommunfullmäktige trycker hon mycket på ”hemkänsla” Hon skriver: ”Bygg hyreslängor i markplan med entréer och verandor som är anpassade efter äldres behov, gemensamhetsytor både inne och ute är mycket viktigt”.
Den plats hon beskriver påminner starkt om gården mellan ”arbetarbostäderna”.
– Här på landet kan man bygga på ett trivsamt boende. Man kan ta del av aktiviteter fast man inte är med i dem, för man kan se vad som händer. Man är inte instängd mellan fyra väggar. Så det är mer möjligt på landet, säger hon.

Genom interpellationen ställde hon två frågor till kommunfullmäktige. Den ena om kommunen har planer på åtgärder för att underlätta byggandet av 65 plus-bostäder utanför Hedemora tätort. Den andra vad dessa åtgärder i så fall består av. Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen ska besvaras vid ett senare tillfälle.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS