ANNONS

Från vänster adepterna Faisa Abdi från Somalia jobbar som lokal koordinatör för Reach for Change i Borlänge, Rosa Eismonte från Litauen bosatt i Borlänge är för tillfället arbetssökande, hon jobbade tidigare på Hedemora kommuns socialtjänst med försörjningsstöd, Mandeq Sheikh-Ali jobbar som förskolelärare i Borlänge samt mentorerna Mirja Herrdin vd på Södra Dalarnas sparbank är utbildad ekonom vid Uppsala universitet, Åsa Granat är kommundirektör Borlänge kommun och utbildad civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan.
Foto: Veronica Rigtorp

Högutbildade utländska kvinnor ska synliggöras

DALARNA/BORLÄNGE. Dalarnas science center fylldes av välutbildade kvinnor med olika bakgrund, då Förstudie +Mentor presenterades.

Projektledarna för Förstudien +Mentor Valbona Shala och Eva Wikner Grahnström berättade att syftet med förstudien var att undersökte om deras idé var tillräckligt bärkraftig för att genomföras som pilotprojekt.
Förstudien +MENTOR har sedan våren 2018 arbetat med att finna formerna för ett mentorprogram för kvalificerade kvinnor med utländsk bakgrund.

Kartläggning och djupintervjuer med 60-talet personer har resulterat i kunskap, utmaningar och möjligheter för ett fortsatt projekt.
Länsstyrelsen Dalarna har bekostat förstudien och Dalarna Science Park är projektägare.
Medverkande gjorde Mikael Selander, Länsstyrelsen Dalarna; Sture Ericsson, Dalarna Science Park; projektledarna Valbona Shala och Eva Wikner Grahnström samt adepter och mentorer.

Valbona Shala och Eva Wikner Grahnström idé om ett nytt mentorsprogram påbörjades efter att de själva medverkat i ett som de inte tyckte fungerade så bra.
– Mentorsprogram i sig är ingen innovation, säger Valbona Shala och fortsätter: Men vi ville ha ett program med en tydlig och konkret profil och ett styrt upplägg.
I deras förstuide har de bland annat studerat två andra mentorsprogram; internationellt mentorsprojekt WETEC och mentorsprogram i ett samarbete mellan Rotary och arbetsförmedlingen i Växjö.

Om förstudien nu går vidare till att bli ett pilotprojekt, kommer man att samarbete med dessa två.
– I det här näringslivsprojektet har vi som mål att genom ett strukturerat mentorsprogram nå ut till personer som har stor chans till en bra karriär, men som ännu inte hittat sin plats på den svenska arbetsmarknaden. Förstudie har varit ett första steg att kopplat ihop svenska mentorer på höga positioner med akademiskt utbildade utrikes födda kvinnor, säger Eva Wikner Grahnström.
– Vi vill att både verksamheter och individer ska växa, och målet är att efter avslutad förstudie i ett genomförandeprojekt vidareutveckla mentorsprogrammet och de relationer som är i färd med att skapas. I +MENTOR är målet att både adepter och mentorer ska få nya insikter och kunskaper som för dem närmre sina mål, men också varandra.

I förstudien går att läsa att utrikes födda kvinnor är den grupp som står längst från den svenska arbetsmarknaden idag. En stor andel av flyktingarna är lågutbildade, men flera har också en akademisk utbildning. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter kvalificerad personal. Om alla de utrikes födda akademiker som finns i landet skulle ha ett yrke i nivå med sin utbildningsnivå skulle de offentliga finanserna stärkas med över tio miljarder – årligen. Om offentliga insatser skulle underlätta för målgruppen att hamna på rätt yrkesnivå skulle den insatsen ha tjänats in på mellan tre till sju år. Om en person går från ett enkelt yrke till ett kvalificerat tack vare en offentlig insats där det enkla jobbet tas över av en arbetssökande, är den investeringen intjänad efter bara drygt ett halvår.

– Även vårt län puttrar av outnyttjad kunskap. Behovet av arbetskraft ökar stadigt i Dalarna med anledning av stora pensionsavgångar. Personer i arbetsför ålder minskar med 1 000 personer varje år, och så kommer det att fortsätta i minst tio år till. I juli 2018 var drygt 5 000 långtidsarbetslösa i Dalarna, tusen av dessa hade en eftergymnasial utbildning. En majoritet av de långtidsarbetslösa, nästan 3 500 personer, var utrikes födda. Av dem så hade nästan 700 personer en eftergymnasial utbildning. Vi vill hjälpa några av dessa akademiker till en karriär som motsvarar deras kompetens. Det är vedertaget att en majoritet av de jobb som tillsätts sker genom kontakter, därför är det avgörande att skapa fungerande nätverk mellan kvinnor som är etablerade och de som gärna vill bli det. Därför behövs ett välfungerande mentorsprogram där båda parter utvecklas och vidgar sina professionella vyer, avslutar Valbona Shala.

Mentorer och adepter i förstudien är positiva till + Mentors upplägg.

Publicerad i Annonsbladet vecka 45 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS