ANNONS

Fyra högskoleprojekt för samverkan med näringslivet får dela på 50 miljoner kronor. Bland annat kommer speciellt fokus att riktas mot Jacobsdalen i ett av projekten.
Foto: Veronica Rigtorp

Högskolan och näringslivet i samverkan

DALARNA. Högskolan Dalarna beviljas 22 miljoner kronor för samverkan med näringslivet.

Högskolan Dalarna har av EU beviljats 22 miljoner kronor för att under tre år genomföra fyra större samverkansprojekt tillsammans med regionens näringsliv. Den totala budgeten är nästan 50 miljoner kronor där övriga finansiärer består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Högskolan Dalarna och över 20 företag. Projekten startar redan vid årsskiftet, skriver Högskolan Dalarna i ett pressmeddelande.
– Det är glädjande att Högskolan Dalarna har beviljats medel för att ytterligare stärka vårt samarbete med näringsliv och samhälle och i ännu högre grad kunna koppla samverkan till vår utbildning och forskning, säger högskolans rektor Martin Norsell.

Två av projekten handlar om att utveckla kunskapsväxlingskonceptet KTP – Knowledge Transfer Partnerships. Budgeten är totalt knappt 30 miljoner kronor. KTP går ut på att en nyexaminerad akademiker med hjälp av kvalificerad handledning från lärare, forskare och affärscoacher genomför ett strategiskt utvecklingsprojekt hos något företag i regionen. Det kan handla om utveckling av till exempel marknader, produkter, tjänster och processer.
De nyexaminerade KTP-projektledarna erbjuds marknadsanpassad lön. Erfarenheter från ett tidigare pilotprojekt i regionen pekar mot att över 70 procent av företagen kommer att erbjuda fortsatt anställning efter projekttiden.

Projektet KTP Energi genomförs tillsammans med Högskolan i Gävle och är specifikt inriktat mot företag som på olika sätt är intresserade av energieffektivisering och förnybara energikällor.
Projektet KTP Science genomförs också tillsammans med Högskolan i Gävle och fokuserar mot att tillsammans med företag genomföra mer forskningsbaserade projekt inom regionernas styrkeområden.
Det tredje högskoleprojektet, med en budget på drygt 11 miljoner kronor, som nu beviljats EU-medel är Energiinnovation som går ut på att ytterligare utveckla Energikompetenscentrum, EKC, ett centrum för energieffektiv samhällsbyggnad.
Projektets syfte är att starta nya samarbeten med företag för att stärka forskningssamverkan och samskapandet inom regionens energiområden. Ett speciellt fokus kommer att riktas mot Jakobsdalen i Borlänge som en regional innovationsarena för samhällsbyggnad

Det fjärde projektet är CeTLeR 2.0, som är en fortsatt satsning på ett forsknings- och samverkanscentrum inom området besök och upplevelser, där målsättningen är att lösa det stora behovet av kompetens och forskningsbaserad kunskap hos besöksnäringens företag. Budgeten för projektet CeTLeR 2.0 är cirka 8 miljoner kronor och bygger vidare på den erfarenhet och de lärdomar som dragits ur den första projektperioden där kontakter med näringsliv och organisationer nu kan tas vidare i gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser inom området innovativ upplevelseproduktion.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 02 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS