ANNONS

Stollbergsgruvanområdet är välskött och bra uppskyltat. Ingången till gruvans stollgångar.
Foto: Veronica Rigtorp

Helveteshål och vidunderlig utsikt

Stollbergsgruvan ingår i Ekomuseum Bergslagen och sträcker sig över ett stort och välskyltat område.

Stollbergs gruva, ”Silverberget”, är ett imponerande dagbrott i ett rikt mineralfält. Här finns en utsiktslave, de stora dagbrotten, en stollgång och ett stenhus.
Det är också mycket naturskönt med vid utsikt och finns möjlighet till vandring på leder och stigar.
Berget är alltid tillgängligt och en parkering finns högst upp. Ibland är det sättningar i varphögarna och då spärras den delen av området av tills där är säkrat.
Stollbergs gruvfält eller Väster Silfberg, som det tidigare kallades, är ett av tre gruvfält inom det fem kilometer långa malmstråket som sträcker sig från Schisshyttan i norr till Silfhyttan i söder och är ett av Sveriges rikaste mineralfält.

Silver- och järnmalmsgruvorna nämns i kung Magnus Erikssons privilegiebrev från 1354 för bergsmännen i Norberg där hyttorna på ”Silferberget” ges samma rättigheter.
År 1552 inleddes kronans utvinning av silver ur det än idag så mäktiga Stollberget. Gustav Vasa prioriterade brytning av silvermalm här, trots att järnmalm var den mest betydande. Under 1600-talet arrenderades gruvdriften av adelsmän, som investerade i nya anläggningar.

Under greve Jacob de la Gardie arbetade ryska krigsfångar i gruvan och de bodde i eländiga jordhålor intill. De har givit namn åt Ryssgruvan i området.
Silverbrytningen upphörde 1754. Handelshuset Jenning & Finlay, som tog över då, inriktade produktionen på järn.
I slutet av 1800-talet återupptogs brytningen av den silveraktiga blymalmen samt inleddes brytning av zinkmalm och limonit, ett järnmineral. Denna brytning var helt underjordisk och sträcker sig mer än 300 meter under de gamla dagbrotten och pågick fram till 1982, då all verksamhet upphörde.

Att se ner i den mäktiga Biskopsgruvan, som ligger på bergets topp, är som att blicka ner i helvetets port. Hålet är så svart att det är svårt att se botten. Utsiktstornet på bergets topp har Väster Silvbergs vänner byggt och det har formen av en gruvlave.

Fakta dagort
En stoll eller dagort, är en horisontell ort, som i sin ena ände har förbindelse med en vertikal bergsida. Oftast finns stollens öppning i en bergssida eller sluttning och leder in till brytrum eller längre in belägna schakt.
Ett vanligt syfte med stollgångar var att dränera en gruva från vatten.

Källa: Wikipedia

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS