ANNONS

Hedemora kommun har fått 5,3 miljoner kronor i EU-bidrag till ett projekt vars projekttid löper totalt över 28 månader.
Foto: Pär Sönnert

Hedemoramodellen får 5,3 miljoner kronor i EU-bidrag

HEDEMORA Hedemora kommun har fått 5,3 miljoner kronor i EU-bidrag. Pengarna ska gå till att prova nya vägar för att få in fler människor på arbetsmarknaden.

Projektet i fråga kallas “Hedemoramodellen – vägen till arbete” och fokuserar främst på två grupper. Den ena gruppen är de många unga, som av olika anledningar inte har fullgjort sin skolgång. Den andra gruppen består av nyanlända och ensamkommande.

Kommunen skriver i ett pressmeddelande om projektet att “den här problematiken är tydlig i Hedemora kommun, som har en högre arbetslöshet och en betydligt lägre utbildningsnivå jämfört med genomsnittskommunen, och även jämfört med kommuner med liknande förutsättningar som Hedemora”.
– Det är dags att pröva något nytt. Vi måste våga testa nya arbetssätt och metoder för att nå resultat. Vi vill skapa alternativa insatser för människor som för stunden har en begränsad förmåga att studera eller att komma till arbete, säger Lars Nilsson, projektledare och tidigare rektor för vuxenutbildningen i Hedemora, i pressmeddelandet.

Hedemoramodellen ska genomföras i verkstäder, metodrum och andra miljöer som liknar arbetsplatserna som kan bli aktuella. Under de praktiska och yrkesmässiga momenten ska en språklärare och en yrkeslärare arbeta gemensamt med eleverna. De praktiska och teoretiska framstegen dokumenteras hela tiden i checklistor. När alla moment på listan har klarats av så är eleven redo för praktik.
– Deltagarna har nu kännedom av vad som förväntas av dem på arbetsplatsen och arbetsgivarna kan vara trygga med att deltagarna har den kompetens som krävs för ett första steg in på arbetsmarknaden, säger Lars Nilsson.

Under praktikperioden kommer de praktiska delarna att kombineras med ytterligare språkundervisning, för att öka möjligheterna till en anställning eller vidare studier.
– Det här är ett nytt arbetssätt där Hedemora kommun och näringslivet kan knyta kontakter och rekrytera morgondagens arbetskraft, säger Lars Nilsson.

Projektet befinner sig nu i en intensiv planeringsfas som senare i vår övergår i en genomförandefas. Projekttiden löper totalt över 28 månader.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 10, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS