ANNONS

Hedemora kommun vill ha kvar bussturerna genom centrum och att busstrafiken mellan Avesta och Falun/Borlänge ska angöra busshållplatserna vid Centrumrondellen och Resecentrum.
Foto: Mikael Eriksson

Hedemora säger nej till flytt av bussturer

HEDEMORA: Hedemora kommun säger nej till Dalatrafik och deras förslag att flytta vissa av de så kallade stråkturerna från centrum till riksväg 70.

Hedemora kommun sätter ned foten mot såväl Dalatrafik som Trafikverket. Det kommunen protesterar mot är planerna på busshållplatser längs med riksväg 70 och att resenärerna då kommer att få stiga på respektive kliva av där. Kommunalråd Kristina Lundgren (C) säger att det handlar om att några av de så kallade stråkturerna mellan Avesta och Borlänge/Falun som idag går via resecentrum och Åsgatan ska flyttas ned och stanna enbart längs riksvägen. Vidare finns planer på att det ska anläggas pendlarparkering i anslutning till dessa busshållplatser. Detta är något som ogillas av kommunen.
En annan konsekvens av förslaget är att avstånd mellan järnvägsstationen och busshållplats ökas med ytterligare en kilometer.

Förslaget upptäcktes i samband med att ett samrådsmöte hölls om Gussarvsrondellen. Kristina Lundgren säger att varken Trafikverket eller Dalatrafik har kommunicerat förslagen med kommunen.
– Man har inte handhavt ärendet på rätt sätt, säger hon.
De har påtalat detta men inte fått något riktigt svar. Därför framförs nu klagomålen brevledes till landstingets kollektivtrafiknämnd.
Bland annat skriver kommunen i brevet att förslaget innebär en stor försämring att kunna ta sig till bussen för de boende i Hedemora.

Vidare så pekar kommun på att jordbruksmarks kommer att behöva tas i anspråk om det ska byggas pendlarparkering längs riksvägen något som står i strid med kommunens översiktsplan.
Kristina Lundgren säger att tanken när resecentrum skapades vid järnvägsstationen var att busstrafiken skulle angöra där. Stråktrafiken och lokaltrafiken skulle komplettera varandra. Vid järnvägsstation finns även redan en stor pendlarparkering.
– Vi vill ha kvar bussturerna genom Hedemora, säger Kristina Lundgren.
Hon säger också att om Dalatrafik vill ändra i turerna måste de ha en direkt kontakt med den berörda kommunen.

Publicerat i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 45 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS