ANNONS

Skolverket har beviljat Hedemora kommun omkring sex miljoner kronor i bidrag.
Foto: Pär Sönnert

Hedemora får miljoner från Skolverket

HEDEMORA Skolverket har beviljat Hedemora kommun omkring sex miljoner kronor i bidrag. Pengarna ska gå till att genomföra insatser för nyanländas lärande under fem terminer.

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att samarbeta med kommuner som har haft ett stort mottagande av nyanlända, vilket Hedemora har haft. Därför är Hedemora en av kommunerna som har erbjudits detta samarbete med Skolverket, vilket gäller från den 25 februari 2021 till den 30 juni 2023.

På sin hemsida skriver kommunen följande om vad pengarna ska användas till:
“Kommunens bildningsförvaltning har föreslagit ett antal insatser i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för barn och elever, så att de kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.
En av insatserna som bildningsförvaltningen ska arbeta med är bättre rutiner och stöd till personalens kommunikation med vårdnadshavare inom alla verksamheter i skolan.
Bildningsförvaltningen ska även arbeta med att förtydliga SFI-undervisningen, både strukturellt, organisatoriskt och kommunikativt”.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 20, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS