ANNONS

Kommunledningen och polisen möttes i Rådhuset i Hedemora för att diskutera polissituationen i Hedemora kommun. Bakre raden från vänster, kommunalråden Stefan Norberg (S) och Christina LUndgren (C), kommundirektören Annika Strand samt oppositionsrådet Lennart Mångs (M). Sittande: Kommunpolis Thomas Nordström och lokalpolisområdeschef Mattias Skarp.
Foto: Pär Sönnert

“Hedemora är inget laglöst land”

HEDEMORA. Kommunledningen har fått flera synpunkter från oroliga kommuninvånare som upplever Hedemora kommun som ett “laglöst land” som saknar poliser.

Med anledning av detta skrev ledningen ett brev till Polismyndigheten vilket mynnade ut i ett möte mellan polisen och kommunledningen.
Efter att ha flera medborgare hört av sig med oro över en låg polisnärvaro och en känsla över att Hedemora var “ett laglöst land” skrev kommunalrådet Christina Lundgren (C) och kommundirektören Annika Strand ett brev till polisregion Bergslagen.
“Medborgare och politiker i Hedemora upplever att frånvaron av polis har skapat en ökad känsla av otrygghet i kommunen. Medborgarna uttrycker oro över att det inte finns polis att nå vid pågående brott (…). Det är en nödvändighet att en ökad polisnärvaro kommer till stånd för att medborgarna i Hedemora kommun ska känna sig trygga fortsättningsvis”, skrev duon i sitt brev.
Nyligen kom lokalpolisområdeschef Mattias Skarp och Thomas Nordström, kommunpolis för Hedemora och Avesta, till Rådhuset i Hedemora för ett möte med kommunledningen, med anledning av brevet.
– Vi hade ett bra möte där vi har fått statistik från polisen, samt tips på hur vi kan jobba mer förebyggande, säger Christina Lundgren.
– Hedemora är en trygg kommun, sett till antalet anmälda brott. Kommunen sticker inte alls ut. det gör den inte heller om vi ser på brottsligheten över tid, jämfört med andra lika stora kommuner i länet och landet, säger Mattias Skarp.
Han betonade även att Polismyndigheten ska växa med 10 000 anställda de kommande åren.
– Det kan ge möjligheten att inrätta områdespoliser i Hedemora. Då kan vi jobba mer lokalt med problemområden, den förmågan har vi inte i dagsläget, säger Mattias Skarp.
Annika Strand tyckte att kommunledningen fick en bra rapport om hur det ser ut med brottsligheten i Hedemora kommun.
– Det är viktigt att vi betonar att Hedemora inte alls är något laglöst land. Men även om siffrorna inte är alarmerande så får vi absolut inte slå oss till ro, säger hon.
– Vi har haft ett väldigt bra möte. Det känns bra att få veta att kommunen inte sticker ut i statistiken, säger Stefan Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande, som även nämner en eventuell paradox.
– Fler poliser i Hedemora skulle ju även förmodligen innebära att fler brott anmäls, vilket gör att brottsstatistiken sticker i väg så att det ser ut som att brottsligheten har ökat efter att vi fått fler poliser, säger Stefan Norberg.
– Jag tycker att det ser bra ut i Hedemora, trots våra begränsade resurser. Vi har tagit många personer för trafik- och narkotikabrott den senaste tiden, säger Thomas Nordström.
Just narkotikabrotten var en sak som diskuterades under mötet.
– Narkotikan är ett stort problem, inte vara i Hedemora utan i hela landet. och det finns ju ingen enkel lösning på problemet, säger Thomas Nordström.
Polisen uppskattade att kommunledningen hörde av sig med brevet.
– Det är viktigt att vi lyssnar på medborgarna. och det är inte alls konstigt att folk reagerar, säger Thomas Nordström.
– Rent generellt är dessa frågor, om polisbristen, inget unikt. Synpunkter om det kan komma från flera håll. Men det är rätt långa ledtider på att få ut nya poliser i tjänst. Vi har inte ett lager med poliser som vi bara kan sätta i gång, säger Mattias Skarp.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Hedemora/Säter v52

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS