ANNONS

Här ska den nya vägsträckan Norr Amsberg–Sifferbo på E16/väg 70 byggas. Etappkarta över hela nya sträckning.
Foto: Trafikverket

Hårt trafikerad väg ska bli säkrare

Trafikverket planerar att bygga om E16/Väg 70 mellan Borlänge-Djurås till mötesfri väg, en av de viktigaste och mest trafikerade vägarna i Dalarna.

Sträckan Borlänge-Djurås är en av de hundra farligaste vägarna i landet. Vägsträckningen går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen. Där rör sig även fotgängare och cyklister med stor olycksrisk.
Trafikverket planerar därför att bygga om vägen till en mötesfri landsväg med mitträcke.

Vägen kommer att byggas i tre etapper.
Planerade etapper är:
1. Mellstarondellen-Norr Amsberg
2. Norr Amsberg-Sifferbo
3. Sifferbo-Djurås
Av fyra alternativa geografiska områden för den nya vägen mellan Norr Amsberg och Sifferbo går Trafikverket vidare med ett område med syfte att ge en tryggare och säkrare väg mellan Borlänge och Djurås.

Efter en period med samråd och utredningar av fyra alternativa geografiska områden för vägsträckan mellan Norr Amsberg och Sifferbo har nu Trafikverket beslutat om vilket alternativ som ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.Den valda korridoren är en kombination av två utredda alternativ. Exakt hur väglinjen ska se ut inom den cirka 500 meter breda korridoren beslutas längre fram, efter fortsatt projektering.

– Vi ser mycket positivt på att ha hittat ett alternativ som möjliggör en längre sträcka med mittseparering och där cykelvägar, lokaltrafik samt kollektivtrafik kan separeras från E16/väg 70, detta höjer trafiksäkerheten markant. Det är även en lösning som kan erbjuda goda möjligheter för regional utveckling på sikt. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att en nydragning av en europaväg ger påverkan på omgivningen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS