ANNONS

Här längs med den högra sidan av Tjärnsjön ligger området där kommunen vill anlägga nya villatomter.
Foto: Rebecca Linder

Här vill kommunen att det byggs villor

BRUNNBÄCK. V-Dala miljö- och byggförvaltning har tagit fram ett program för Tjärnsjön där syftet är att utreda nya områden för bostadsbebyggelse.

Området sträcker sig utmed Tjärnsjöns södra och västra strandlinje och området begränsas i norr av befintlig villabebyggelse i Björkarsbo och Brunnbäcks täkt.

– Tankarna kring fler bostäder vid Tjärnsjön har funnits hos kommunen under lång tid. Jag vet att det diskuterats under i vilket fall 15 år bland såväl tjänstemän som politiker, säger Peter Granqvist, planingenjör på V-Dala miljö- och byggförvaltning.

I programmet för Tjärnsjön finns det två förslag på hur området skulle kunna utformas med villatomter. Det första förslaget omfattar 32 tomter och det andra något färre, 26 stycken.

Läs mer i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 20 2018

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS