Här vill kommunen att det byggs villor

Här längs med den högra sidan av Tjärnsjön ligger området där kommunen vill anlägga nya villatomter.
Foto: Rebecca Linder
BRUNNBÄCK. V-Dala miljö- och byggförvaltning har tagit fram ett program för Tjärnsjön där syftet är att utreda nya områden för bostadsbebyggelse.

Området sträcker sig utmed Tjärnsjöns södra och västra strandlinje och området begränsas i norr av befintlig villabebyggelse i Björkarsbo och Brunnbäcks täkt.

– Tankarna kring fler bostäder vid Tjärnsjön har funnits hos kommunen under lång tid. Jag vet att det diskuterats under i vilket fall 15 år bland såväl tjänstemän som politiker, säger Peter Granqvist, planingenjör på V-Dala miljö- och byggförvaltning.

I programmet för Tjärnsjön finns det två förslag på hur området skulle kunna utformas med villatomter. Det första förslaget omfattar 32 tomter och det andra något färre, 26 stycken.

Läs mer i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 20 2018

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

HORNDAL. Den nuvarande räddningsbilen vid brandstationen i Horndal rymmer endast 400 liter vatten vilket innebär att vattnet tar slut efter två-tre minuter.
AVESTA. Biltemas etablering rullar på och nu rör det på sig även när det gäller omdragningen av längdskidspåren i Åsbo. Kommande vecka kommer troligtvis schaktarbete att påbörjas.
AVESTA. Att polisen använder sig av volontärer har funnits i många år i andra delar av landet. Polisen i Avesta blir nu först i Dalarna med att införa volontärer.