Här vill kommunen att det byggs villor

Här längs med den högra sidan av Tjärnsjön ligger området där kommunen vill anlägga nya villatomter.
Foto: Rebecca Linder
BRUNNBÄCK. V-Dala miljö- och byggförvaltning har tagit fram ett program för Tjärnsjön där syftet är att utreda nya områden för bostadsbebyggelse.

Området sträcker sig utmed Tjärnsjöns södra och västra strandlinje och området begränsas i norr av befintlig villabebyggelse i Björkarsbo och Brunnbäcks täkt.

– Tankarna kring fler bostäder vid Tjärnsjön har funnits hos kommunen under lång tid. Jag vet att det diskuterats under i vilket fall 15 år bland såväl tjänstemän som politiker, säger Peter Granqvist, planingenjör på V-Dala miljö- och byggförvaltning.

I programmet för Tjärnsjön finns det två förslag på hur området skulle kunna utformas med villatomter. Det första förslaget omfattar 32 tomter och det andra något färre, 26 stycken.

Läs mer i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 20 2018

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA. De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg i kommunen. Men det finns såklart saker som kan bli bättre.
AVESTA. Anna-Lena Pligg är kommunens nya fritidschef. Hon ser fram emot att anta utmaningen i att utveckla Avestas attraktionskraft med en bra fritidsverksamhet.
AVESTA. Det är nu klart att Stefan Sundh, via sitt bolag Sundh fastigheter, har köpt upp Coop-huset. Detta innebär bland annat att Coop blir kvar i huset i minst sju år framöver.