Här vill kommunen att det byggs villor

Här längs med den högra sidan av Tjärnsjön ligger området där kommunen vill anlägga nya villatomter.
Foto: Rebecca Linder
BRUNNBÄCK. V-Dala miljö- och byggförvaltning har tagit fram ett program för Tjärnsjön där syftet är att utreda nya områden för bostadsbebyggelse.

Området sträcker sig utmed Tjärnsjöns södra och västra strandlinje och området begränsas i norr av befintlig villabebyggelse i Björkarsbo och Brunnbäcks täkt.

– Tankarna kring fler bostäder vid Tjärnsjön har funnits hos kommunen under lång tid. Jag vet att det diskuterats under i vilket fall 15 år bland såväl tjänstemän som politiker, säger Peter Granqvist, planingenjör på V-Dala miljö- och byggförvaltning.

I programmet för Tjärnsjön finns det två förslag på hur området skulle kunna utformas med villatomter. Det första förslaget omfattar 32 tomter och det andra något färre, 26 stycken.

Läs mer i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 20 2018

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

KRYLBO. Det gamla tingshuset har fått en ny ägare i form av Christer Sammils som köpte huset i oktober. Nu berättar han om planerna för huset framöver.
NORBERG. Släkten Landerstedt har drivit slakteri här sedan 1872. Nu har verksamheten fått en nystart tack vare Christoffer Landerstedt och tre av hans vänner.
AVESTA. En 76-årig man med kronisk lungsjukdom fick mycket svåra andningsproblem efter intag av läkemedel och hans liv gick inte att rädda. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.