Här vill kommunen att det byggs villor

Här längs med den högra sidan av Tjärnsjön ligger området där kommunen vill anlägga nya villatomter.
Foto: Rebecca Linder
BRUNNBÄCK. V-Dala miljö- och byggförvaltning har tagit fram ett program för Tjärnsjön där syftet är att utreda nya områden för bostadsbebyggelse.

Området sträcker sig utmed Tjärnsjöns södra och västra strandlinje och området begränsas i norr av befintlig villabebyggelse i Björkarsbo och Brunnbäcks täkt.

– Tankarna kring fler bostäder vid Tjärnsjön har funnits hos kommunen under lång tid. Jag vet att det diskuterats under i vilket fall 15 år bland såväl tjänstemän som politiker, säger Peter Granqvist, planingenjör på V-Dala miljö- och byggförvaltning.

I programmet för Tjärnsjön finns det två förslag på hur området skulle kunna utformas med villatomter. Det första förslaget omfattar 32 tomter och det andra något färre, 26 stycken.

Läs mer i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 20 2018

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA. Nu går Gamla Byn AB ut med information till byggföretag om deras nya projekt: att bygga cirka 70 nya lägenheter på den gamla badhustomten. Såväl trygghetsboenden som hyresrätter.
AVESTA. Nu är arbetet igång på allvar med det som ska bli ett nytt kombinerat äldreboende och förskola. Bygget ska vara klart om ett och ett halvt år ungefär, till årsskiftet 2019/2020.
BRUNNBÄCK. V-Dala miljö- och byggförvaltning har tagit fram ett program för Tjärnsjön där syftet är att utreda nya områden för bostadsbebyggelse.