ANNONS

Trafikverkets viltolyckskarta över Dalarna.
Foto: Karta: Trafikverket

Här sker de flesta viltolyckorna

DALARNA. Viltolyckor kan ske överallt men framför allt där det tidigare har skett olyckor. Här kan du se var det sker flest olyckor i Dalarna.

Den här tiden på året sammanfaller bilisternas och djurens rörelsemönster, och därför är det stor risk att man möter djuren ute på vägarna.
Tiotusentals viltolyckor sker varje år – de flesta på hösten och vintern. I gryning och skymning är risken för olyckor som störst, eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Just då är det många som tar sig till och från arbetet med bil.
Djuren har stabila rörelsemönster och använder ofta samma stråk för att leta efter föda. Trafikverket har tagit fram en karta som visar olyckor med klövvilt i Dalarna för femårsperioden 2016-2020.

Mörkare färg indikerar högre olycksfrekvens. Var extra försiktig på en sådan väg.
Trafikverket sätter upp stängsel, bygger djurpassager och tar bort vegetation för att minska antalet viltolyckor längs utsatta vägsträckor. Det finns i dag drygt 800 mil viltstängsel utmed det allmänna vägnätet.
Ett exempel på åtgärder i Dalarna finns inom vägprojektet E16/Väg 70 mellan Borlänge och Djurås. Längre fram i projektet när det blir nysträckning bygger Trafikverket viltstängsel samt ett flertal djurpassager som ska göra det möjligt för djur att passera under vägen på ett säkert sätt, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.
Stängsel överallt är inte lösningen eftersom vägnätet är vidsträckt och mycket olika trafikerat. Att stängsla in alla vägar är inte en optimal lösning – vare sig samhällsekonomiskt eller ekologiskt.

På sikt kan ny teknik minska antalet viltolyckor och därför testas metoder och teknik som kan minska antalet viltolyckor.
Djur ska kunna korsa vägen med hjälp av öppningar i stängslet, kombinerat med identifieringsutrustning som varnar bilisterna och tillfälligt sänker tillåten hastighet för trafiken när vilt finns i närheten av passagen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS