ANNONS

Avesta kommun har byggt klart vägen fram till Googles kommande storbygge av datahallar i Horndal.
Foto: Bo Joffer

Här ska Googles bygga sex serverhallar och ett stort reservkraftverk

AVESTA Z Inom kort kommer Googleägda DSC International AB att ansöka om tillstånd för datahallarna i Horndal hos mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Det blir sex serverhallar som byggs i etapper, tusentals nya jobb och med ett dieseleldat reservkraftverk med en effekt stor Sveriges största kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3.

Cirka 30 miljarder ska Google investera i datacenterverksamhet i Europa under de kommande två åren uppgav Googles vd Sundar Pichai nyligen vid en presskonferens tillsammans med Finlands premiärminister Antik Rinne.
DSC bokslut för 2018 visar att man ännu så länge bara äger mark i Horndal som inköpts för 35,2 miljoner.
Kommunen har enligt avtalen med DSC färdigställt vägen fram till det kommande miljardbygget intill Svenska Kraftnäts ställverk i Horndal och träffat ett servitutsavtal som ger bolaget rätt att bygga en anläggning intill Dalälven som ska leverera kylvatten till de kommande serverhallarna.
Under sommaren har bolaget börjat ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan som planeras att lämnas in till mark- och miljödomstolen under hösten.
“Byggnationsfaserna kommer beskrivas i kommande ansökan”, skriver bolaget i samrådsunderlaget till länsstyrelsen Dalarna som prövats under hösten.
Av samrådsunderlaget inför tillståndet till till bygget av kylvattenanläggningen så framkommer nya intressant uppgifter om hur stort bygget kommer att kunna bli.
Så här beskrivs projektet:
“Övervägd verksamhet kommer att bidra till arbetstillfällen och på så sätt medverka till att innevånarna (1 100 personer) stannar kvar samt att nya innevånare flyttar till Horndal”
“DSC har tidigare utvecklat liknande anläggningar som den som nu övervägs. Dessa datacenter har i sin tur medfört ekonomiska investeringar, arbetstillfällen, utbildningstillfällen, samhällsservice m.m.. inom relativt glesbefolkade områden. Arbetstillfällen skapas inom områdena IT, teknik, catering, säkerhet och trädgårdsskötsel”.
DSC har byggt fyra datacenter i Europa sedan 2007 och skriver att det resulterat i 6600 heltidstjänster per år.
Datacentren i Europa, inklusive därmed sammankopplade investeringar i fiber och förnyelsebar energi beräknas ha tillfört cirka 5,4 miljarder euro (mellan 50 och 60 miljarder kronor) till den europeiska ekonomin.
Kommunalrådet Lars Isaksson (S) väntar tålmodigt på att Google-DSC ska inleda själva tillblivelseprocessen så att anläggningen kan tillståndsprövas och berättar att Googles svenska representanter vet ännu mindre än vad kommunen känner till om den kommande storetableringen.

Fakta Googles Horndalsprojekt
76 hektar för industri, kontor och lager.
Sex serverhallar byggda i etapper med tillhörande kontor.
Reservkraftanläggning på högst 1400 megawatt (ska klara fem timmars stömavbrott).
Reservkraftanläggningen får flera generatorer med enskilda dieseltankar där mellan 2500 och 5000 ton bränsle ska lagras.
Datacentret ska drivas på el från transformatorstationen i Horndal, som byggs ut.
Ett nytt gasisolerat ställverk för in elkraften i Googleanläggningarna.
Lagerbyggnad.
Mekanikbyggnad med kyltorn.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS