ANNONS

Johan Thomasson och Ulf Berg reagerar nu starkt mot den räddningsbil som kåren i Horndal har tillgång till. Den rymmer endast 400 liter vatten vilket räcker i bara ett par minuter. Istället borde här finnas en ordentlig släckbil, menar de.
Foto: Rebecca Linder

Här räcker vattnet i bara tre minuter

HORNDAL. Den nuvarande räddningsbilen vid brandstationen i Horndal rymmer endast 400 liter vatten vilket innebär att vattnet tar slut efter två-tre minuter.

– Det är helt oacceptabelt. Jag hade svårt att tro att det var sant när jag fick veta det, säger moderaten Ulf Berg.
Han har nu därför tillsammans med Johan Thomasson lämnat in en motion till kommunfullmätige om att kommunen bör investera i en ordentlig släckbil av den typ som tidigare fanns stationerad här. Efter storbranden i Västmanland så flyttades den släckbilen till Norberg. Så sedan 2015, alltså i tre år, har brandstationen i Horndal haft en bil som endast rymmer 400 liter vatten. En vanlig släckbil rymmer 5-6 kubikmeter vatten som räcker i ungefär 20-25 minuter.
– Har men tillgång till en ordentlig släckbil så kan personalen här starta en insats och ha vatten tills att förstärkning kommer från Avesta, så är det ju inte idag, framhåller Ulf Berg.

Bemanningen i Horndal är idag 1+ 2 men ska egentligen vara 1+ 4 så visst är de kraftigt underbemannade och det är svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän. Totalt är de idag nio stycken och de skulle behöva vara åtminstone 15 stycken för att få en bra bemanning. Vid större larm så får ändå alla kännedom och oftast så ansluter fler än de tre som är i tjänst.
Är man fler på plats så kan även rökdykning genomföras, om det till exempel är personer kvar i huset som brinner.
– Men för detta krävs att det finns tillräckligt med vatten så att rökdykningen kan göras på ett säkert sätt. Det går ju inte idag med de 400 liter som bilen rymmer och man får istället invänta förstärkning från Avesta, säger Ulf Berg.

Den nuvarande räddningsbilen har dessutom flera brister. Den tillhörande stegutrustningen når inte ens upp till de översta balkongerna på tredje våningen i ett hyreshus och den svarta slangen bak i bilen är inte heller godkänd, för den kan brinna av.
– Det här är en ny bil importerad från USA men den är felkonstruerad på flera punkter, framhåller Johan Thomasson.

Ytterligare en anledning till att satsa på en ordentlig släckbil menar de är att kommunen skurit ner och slutat underhålla brandposterna i Horndal. En del kan vara överasfalterade medan det finns någon enstaka som kan fungera. Det gör att räddningspersonalen i Horndal är helt beroende av att ha närhet till en sjö för att kunna bekämpa en brand i mer än två-tre minuter.
– Vi tycker att människor i Horndal och By ska kunna få en snabb insats eftersom det kan rädda både liv och egendom, säger Johan Thomasson.

Publicerat i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 32 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS