ANNONS

“Handlingsplanen beskriver i stora drag hur individ- och familjeomsorgen ska få sin ekonomi i balans”, säger Matilda Kilström (S).
Foto: Veronica Rigtorp

Handlingsplan ska ge balanserad budget

SMEDJEBACKEN. Handlingsplan för budget i balans för individ- och familjeomsorgen i Smedjebacken.

I prognosen för februari i år ligger individ- och familjeomsorgen just nu på ett underskott på 2,7 miljoner kronor. För att nå en budget i balans har familje- och utbildningsnämnden tidigare beslutat om att ge individ- och familjeomsorgen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för att komma ner i budgetram under 2021.
– Vi har, precis som alla andra nämnder, ett ansvar att hålla budget. Därför är handlingsplanen nödvändig. Jag vill dock poängtera att den inte innehåller förslag på någon form av nedskärningar i bemanning eller liknande, vilket jag är väldigt glad för, säger nämndens ordförande Matilda Kilström (S).

Vid nämndens senaste sammanträde den 25 mars godkändes den handlingsplan som tagits fram av verksamheten, vilken beskriver vägen till en budget i balans på ett övergripande plan, skriver kommunen. Den övergripande handlingsplanen kommer även rapporteras vidare till kommunstyrelsen.
– Handlingsplanen beskriver i stora drag hur individ- och familjeomsorgen ska få sin ekonomi i balans. Den här planen ska nu omsättas till detaljplaner inom verksamhetens enheter vilka kommer presenteras för vårt arbetsutskott i april, avslutar Matilda Kilström (S).

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS