ANNONS

Ronny Beyer (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Linda Nilsson, plan- och markchef Borlänge kommun, Miitri Voutilainen, chef Stadsmiljö Borlänge Energi. Morgan Lundgren, byggledare Projektledarbyrån, Michel Norup byggledare FVB, samt representanter från entreprenörerna NCC och Peab.
Foto: Veronica Rigtorp

Hagavägen byggs om i fyra etapper

BORLÄNGE. Nu påbörjas arbetet med att bygga om Hagavägen. Det första spadtaget, förlåt, grävskopstaget inledde byggstarten.

– Borlänge och stan växer, nu bygger vi en stadsgata. Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gång- och cykeltrafikanter, inleder Linda Nilsson, plan- och markchef Borlänge kommun.
Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse, genom att bilister, cyklister och gående samsas bättre om ytorna.

Något även samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ronny Beyer (S) poängterade. Han passade även på att utveckla planerna på att täcka över spårdiket för att integrerar Hagalund och centrum mer med varandra. Något Beyer föreslog redan för 15 år sedan. Ett täckt spårdike skulle inte bara ge plats för parkeringar, utan även för grönområden, likt kända High Line Park på Manhattan i USA.

Men nu är det som sagt ombyggnationen av Hagavägen som är prio ett.
Arbete kommer att ske i fyra etapper och är planerade att ta tre år, med byggstart av norra – och södra delen redan i april.
– Det kommer att bli riktigt stökigt ett tag, men det kommer det att vara värt när det är klart, förklarar Ronny Beyer.

Byggnationerna utförs av Borlänge Energi och innebär omfattande arbete. Utöver upprustning av gatumiljön handlar det även om arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att ske i etapper mellan 2019-2021.
Några av de förändringar som planeras är bredare gång- och cykelbanor. Längs gatan ska träd, gräs och buskar planteras och busshållplatser och övergångsställen ska göras om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare. Ytor framför butikslokaler utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.

Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar. Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 16 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS