ANNONS

Det omdiskuterade gymmet i Slätta får ny struktur och delvis nya målgrupper från årsskiftet. ”Vi har beslutat oss för att jobba på ett annat sätt med gymmet i Slätta än vad fallet varit tidigare. Vi kommer att göra gymmet bokningsbart för föreningar och unga kommer att kunna träna i gymmet helt gratis”, berättar kommunens fritidschef Tomas Jons.
Foto: Sonny Jonasson

Gymmet i Slätta får ny struktur vid årsskiftet

FALUN. Gymmet i Slätta är ett frekvent omdiskuterat spörsmål. Som tidigare flaggats för blir det nu ej möjligt för enskild individ att införskaffa gymkort. Detta träder i kraft när 2021 blir 2022. Kommunen lyfter emellertid en satsning på gymmet som tillgång för föreningslivet samt Faluns unga. – Vi kommer att göra gymmet bokningsbart för föreningar och unga kommer att kunna träna i gymmet helt gratis, säger fritidschefen Tomas Jons.
Nystarten sker som sagt vid årsskiftet, och till grund för det hela hittas en ambition att omstrukturera den kommunägda gymverksamheten i Slätta.
Möjligheten för privatperson att köpa gymkort försvinner därmed.
Som ett av skälen till rockaden listas att Konkurrensverket utreder kommunal gymverksamhet i Sverige och däribland Falun.
Dylik verksamhet uppges enligt uppgift kunna ”snedvrida konkurrensen”.
Som alternativ sjösätter därför kommunen, med kultur- och fritidsförvaltningen i spetsen, ny regi för den traditionsstarka Slättainrättningen.
Fritidschef Tomas Jons förklarar i kommunens kungörelse:
– Vi har beslutat oss för att jobba på ett annat sätt med gymmet i Slätta än vad fallet varit tidigare. Vi kommer att göra gymmet bokningsbart för föreningar och unga kommer att kunna träna i gymmet helt gratis.
Hur gymmet ska användas och hur helheten ska ta sig ut är av både politiker och lokalbefolkning tidigare flitigt omdiskuterat.
Men nu är således gymmets snart stundande framtida form spikad.
– Vi satsar på en mer prioriterad målgrupp, vilket gör att gymmet kommer att bli tillgängligt för fler än vad fallet är i dag, utvecklar Tomas Jons.
Och fortsätter:
– Under hösten går vi ut till föreningarna och skaffar oss en bild över hur stort intresset är och vilka tider som känns hetast att hyra in sig på. Vi tror att det finns ett stort intresse.
Från och med årsskiftet är tanken därav att gymmet blir bokningsbart för alla föreningar i Falun. Aktuella öppettider är dagligen 06.00–23.00.
Kommunen upplyser att priset landar på 165 kronor per timme och att organiserad träning gäller – det är ej möjligt för enskilda individer att nyttja lokalerna, tydliggör man.
Initiativet i riktning mot unga sägs även bottna i en strävan att få fler av dessa att sätta hälsan i fokus.
Därför ska unga ges möjlighet att gratis bevista Slättagymmet vid två tillfällen per vecka.
Idégodset är här framtaget av Fritid för unga – ungdomsenheten.
Enhetschefen Erika Logren berättar:
– Vi vet att ekonomin i många fall är ett hinder för många yngre att börja träna på ett gym. Andra drar sig för att gå till ett vanligt gym av andra skäl, som att man tror sig sakna tillräckliga förkunskaper.
– Vi sätter en lägre tröskel, lyssnar till ungdomarnas önskemål om olika träningsformer och hoppas att de ska känna en delaktighet som får dem att komma i gång med träningen, framhåller hon.
Nämnda, kostnadsfria, träningstillfällen upplåts enligt återkommande roterande veckorutin; ena veckan på tisdagar och torsdagar, påföljande vecka på onsdagar och fredagar.
Erika Logren:
– Vi kommer att bjuda in representanter från olika föreningar som kör olika pass med våra ungdomar. Dessutom samverkar vi med barn- och fritidsprogrammets studieinriktning Personlig tränare, avrundar hon.
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS