ANNONS

Från vänster Marlene Hassel från Svenska stadskärnor, Per Sjölander näringslivschef, Sofi Olsson näringslivsutvecklare och Inger Alfredsson från Svenska stadskärnor, framför delar av de focusgrupper som deltagit under hela BID-processen. Foto: Veronica Rigtorp.

Guldstjärna till Borlänge för utvecklande arbete

Nu är jobbet med BID-modellen klart och Borlänge fick godkänt med guldstjärna. de olika intressena och aktörerna har jobbat sig samman till gemensamma mål.

Nu återstår det att driva arbetet vidare av egen fart, genom den nya organisation för samverkan.
Under 18 månader har Borlänge kommun tillsammans med stadens fastighetsägare och representanter från näringslivet arbetat med BID-modellen för att stärka attraktiviteten inom ett särskilt geografiskt område i Borlänge.
Fem områden har varit i fokus under arbetets gång; varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och rent, tryggt och säkert.

Mer belysning inne i centrum och dekorerade elskåp. Det är några aktiviteter som genomförts under arbetet med Business Improvement District, BID.
– Borlänge växer och det ställer stora krav på oss som kommun att det finns ett gott samspel mellan offentlig och privat verksamhet. Det ökar möjligheten att fler Borlängebor ska kunna bo, leva och verka i staden och att olika branscher utvecklas och kan växa här, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.
Det är för tidigt att prata om några mätbara effekter av BID i det här skedet.
– Styrkan med arbetssättet är att vi har ett gemensamt mål som förenar alla. Vi har kartlagt det vi vill utveckla i området och samtidigt svara på frågor som vem som ska göra det. Hur och när det ska ske, samt hur ska det finansieras, säger Per Sjölander, näringslivschef i Borlänge kommun.

Deltagarna har tillsammans tagit fram en affärs- och handlingsplan för utvecklingen av området som räknar in centrum, Kupolen, Norra Backa och stråken som knyter dem samman. Fem områden har varit i fokus under arbetets gång; varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och rent, tryggt och säkert.
– Vi har gjort en lista med 80 aktiviteter som kan utföras utifrån fokusområdena. Några av aktiviteterna kan ske på sikt, medan andra har kunnat genomföras under arbetets gång. Till exempel har arbetet lett till att vi satt upp mer belysning i Liljeqvistska parken, vi har gått igenom tillgängligheten och smyckat elskåp med gamla Borlängebilder i stadskärnan, säger Karin Örjes (C), kommunalråd och som själv varit en av deltagarna i fokusgruppen: rent, tryggt och säkert.

Under arbetets gång har kontakter tagits med kommuner som genomfört BID-processer.
– Vi har fått värdefulla insikter. Tillsammans med fastighetsägarna och näringslivet vill vi fortsätta att utveckla området genom den nya organisationen för samverkan, som bygger på lika delar ansvar och påverkan från alla som deltar, som säger Per Sjölander, näringslivschef i Borlänge kommun.
Den nya organisationen ska kunna vara på plats till nästa sommar för att sätta affärsplanen i verket som tagits fram under BID-arbetet.

Svenska stadskärnors BID-modell
• Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild.
• Målet är att ha en fungerande samverkansorganisation och en godkänd nulägesanalys samt en affärsplan med tillhörande budget och en gemensam finansiering.
• Processarbetet pågår under cirka 18 månader i sju steg där intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara.
Business Improvement District, BID, är en internationellt mycket framgångsrika stadsutvecklingsmodellen, som startade i USA.

Process sju steg under cirka 18 månader.
Steg 1 Introduktion och inspiration
Steg 2 Kickstart och workshop i din ort/stad/stadsdel
Steg 3 Workshop och studiebesök
Steg 4 Affärsplan, kort- och långsiktigt
Steg 5 Coachning av affärsplan
Steg 6 Resultaten av affärsplan, case
Steg 7 Slutsatser och summering
Källa: Svenska Stadskärnor/BID

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS