ANNONS

Diffus damning är bland annat damm som virvlar upp när arbetsmaskiner körs på industrier eller byggarbetsplatser. Nu har en guide till damningsreducerande åtgärder tagits fram. Flera av företagen som deltog i projektet har verksamhet i södra Dalarna.
Foto: Malin Gustafsson/IVL Svenska Miljöinstitutet

Guide ska hjälpa företag med damningsreducerande åtgärder

SÖDRA DALARNA Diffus damning är bland annat damm som virvlar upp när arbetsmaskiner körs på industrier eller byggarbetsplatser. Nu har en guide till damningsreducerande åtgärder tagits fram.

Flera företag med verksamhet i södra Dalarna har deltagit i projektet som har lett fram till guiden. Alla svenska industriföretag kan nu få tillgång till guiden, som beskrivs som “en kunskapssammanställning avseende källor som ger upphov till diffus damning samt åtgärder för att minska damningen”.

Guiden har skapats via ett projekt som har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och metallforskningsinstitutet Swerim tillsammans med svensk stål- och metallindustri. Den här guiden riktar sig till alla verksamheter som upplever problem med diffus damning. Den största delen av guiden är ägnad åt att beskriva åtgärder som passar vid olika typer av damning.

– Vår förhoppning är att guiden till damningsreducerande åtgärder ska kunna vara ett stöd och en inspiration till nya lösningar för de industriföretag som aktivt arbetar med att reducera den diffusa damningen för att minska sina partikelutsläpp, säger Sara Rosendahl, forskare och projektledare vid metallforskningsinstitutet Swerim, i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet förklarar man att diffus damning handlar om “damning från diffusa källor som till exempel barlagda ytor, materialupplag, krossar och uppvirvling av damm från arbetsmaskiner – källor som är vanligt förekommande inom industri- och byggarbetsplatser”.

En rad företag och organisationer har deltagit i projektet, bland annat Jernkontoret, Boliden Mineral, SSAB EMEA, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless i Avesta, och Ovako Bar (Smedjebacken). Projektet har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 17, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS