ANNONS

Prästabadet finns med i kartläggning av naturvärden för friluftsliv i Smedjebackens kommun som gjorts i en pilotstudie under 2018. Från vänster kommunalrådet Fredrik Rönning, fritidschef Siw Östlund, miljöstrateg Ida Dahl, park- och skogschef Erik Blomqvist.
Foto: Veronica Rigtorp

Grönt tänk ska främja friluftsliv

SMEDJEBACKEN. I pilotprojektet som Smedjebackens kommun medverkat i har man kartlagt och värderat friluftsområden som kan vara till hjälp att stärka friluftslivets intressen.

Under 2018 har det i Smedjebackens kommun pågått en pilotstudie där naturvärden för friluftsliv har kartlagts. Pilotstudien har pågått i samverkan med Naturvårdsverket som på uppdrag av regeringen tagit fram en metod för att kartlägga natur- och kulturområden som har betydelse för friluftsliv, rekreation och turism.

Nyligen deltog Smedjebacken genom medverkan av fritidschef Siw Östlund vid summeringen av pilotstudien. Där även en introduktion för fortsatt arbete i metoden ingick.
– Vi har delat med oss av vårt arbete med inventering och kartläggning av friluftslivet.
Siw Östlund och miljöstrateg Ida Dahl har till stor del genomfört arbetet i projektet genom dialog och enkäter.
– Vi bokade in oss hos byarna runt om i kommunen och bjöd in alla aktörer, till exempel byalaget och markägare, berättar Siw Östlund och fortsätter, för att få information om var folk rör sig och vad som är viktigt för dom.

Här framkom bland annat vilka sjöar som fryser tidigast, vackra cykelleder, kulturlämningar, skoterleder och skidspår.
Men även önskemål på hur det kan blir bättre, som röjning av leder, skyltning, rastplatser med vindskydd.
Den insamlade informationen och svaren på de digitala enkäterna från hemsidan och facebook ligger till grund för kartläggningen, klassificering och värderingen av de olika platserna.
– Med på kartan finns 200 områden, allt från småskuttar till större områden, berättar Siw Östlund.

Det fanns flera värderingskriterier däribland tillgängligheten, som exempel Prästabadets handikappramp och området kring Söppenmyren.
Värderingskriterierna innebär att platserna blir uppdelade i mycket viktigt, viktigt och övriga.

Förutom Smedjebacken har studien pågått i Arjeplog, Skellefteå, Finspång och på Gotland. Arbetsgruppen i Smedjebacken har bestått av Siw Östlund, fritidschef, Erik Blomqvist, park och skogschef, Ida Dahl, miljöstrateg, Åsa Lundin, GIS-samordnare och Johan Harrysson, miljö och bygg.
– Nu har vi i uppdrag att som pilotkommun delta i seminarium och berätta för alla Sveriges länsstyrelser i hur deras kommuner ska jobba med att kartlägga naturvärden för friluftsliv, avslutar Siw Östlund.

Värderingen av områdena kommer att lämnas över till länsstyrelsen för att de ska kunna övervaka värdena vid till exempel skogsavverkning.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 50 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS