ANNONS

Grönt grepp ska binda ihop betong och natur

DALARNA.. Länsstyrelsen lanserade Dalarnas nya handlingsplan för grön infrastuktur.

Handlingsplanen för grön infrastruktur spänner över flera olika områden och bland de nya åtgärdsförslagen hittar man allt från att skapa ängsmarker av gräsmattor, till att förebygga terrängkörning i fjällen och göra insatser för fladdermöss vid vägar och järnvägar.

Grön infrastruktur är namnet på det nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Arbetet med grön infrastruktur innebär att arbeta med ett landskapsperspektiv där man binder samman skogar, hagar, parker, grönytor, våtmarker, sjöar och vattendrag för att skapa fungerande livsmiljöer.
På uppdrag av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen i Dalarnas län nu tagit fram länets första handlingsplan för grön infrastruktur.

I handlingsplanen har Länsstyrelsen identifierat prioriterade åtgärder som är viktiga för att stärka den gröna infrastrukturen i länet. Planen spänner över flera olika områden och bland de nya åtgärdsförslagen hittar man allt från att skapa skötsel av artrika kraftledningar och återställa gamla flottningsrensade vattendrag.
– Smågrejor kan om man gör på rätt sätt bidra till grön infrastruktur, säger Urban Gunnarsson, från Länsstyrelsen. Det behöver inte kosta mycket men man måste ha kunskap om vad som kan göras.

Länsstyrelsen lyfte också fram de utmaningar som Dalarna står inför och de insatser som behöver genomföra för att lösa dem. Dessutom visade man på ett konkret exempel från Borlänge där man har tänkt på den gröna infrastrukturen i samband med byggandet av nya Paradisskolan i Paradiset/Tjärna Ängar.

– Borlänge växer och att ha med grön infrastruktur som en del av arbetet med utvecklingen av Borlänge är jätteviktig. Inte bara för den biologiska mångfalden men också för att skapa en hållbar och attraktiv stad att bo i. Det kräver nära samarbete mellan planeringssidan, mark- och exploatering och naturvården. Just samarbetet ser vi som en framgångsfaktor för att kunna lyfta de här frågorna tidigt i planeringsprocessen säger Linda Nilsson, plan- och markchef på Borlänge kommun.

– Här har vi flyttat sanden som grävts upp på platsen vid vägbygget. Sand som ska tjäna som insektsbädd för steklar, vårsidenbin, olika skalbaggar och kanske flyttar Guldsandbiet som finns i Romme hit, berättar Matilda Elgerud, kommunbiolog från Borlänge kommun.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 45 2018.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS