ANNONS

Grönblå oas grävs fram

FALUN. I vår ska Falubor och förbipasserande på E16 kunna spegla sig i glansen av en ny liten sjö. Våtmarkerna i Myranområdet ska sin nya skepnad rena vatten och förhindra översvämningar.

Förr gick ingen säker på dessa marker. Där fanns explosiva spår av Faluns militära historia. 2015 infriades kommunens önskan om att köpa marken under förutsättning att farliga föremål spårades och undanröjdes på en förre ägarens bekostnad.

Strax efter årsskiftet inleddes arbetet med att förverkliga flera års planering. Vädrets makter bestämde tidpunkten. De tunga maskiner som krävs behöver stabil tjäle för att kunna rulla in i våtmarken. Sammanlagt ska 30 000 kubikmeter förflyttas. Merparten kommer att stanna inom området för att skulptera fram den form som arkitekterna önskat.

Till våren kommer förbipasserande på E16 att erbjudas sjöutsikt. En större, 15 200 kvadratmeter vid normalvatten, och en mindre som tillsammans ska utgöra en buffert då risk för översvämningar uppstått. I och med att sjöarna aldrig helt ska tömmas skapas bättre förutsättningar för den fisk som redan idag finns i de anslutande bäckarna, främst från Högbobäcken.

Två öar ska anläggas i den större dammen för att skapa häckningsplatser skyddade från rovdjur. Den återskapade våtmarken skapar ökade förutsättningar för ett rikt insiktsliv, vilket torde resultera i en ökad meny för de fåglar som förväntas flytta in.
För att skapa ökad trivsel arten homo sapiens ska stigar förfinas till promenadstråk med möblerade rastplatser, bryggor och ytor för lek.

– Ekosystemtjänster, nyttor av naturen, är centralt i vårt arbete med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort. Myran är ett gott exempel på där upplevelser, fin natur kombinerats med tekniska lösningar till en väl fungerande helhet, säger Thomas Jågas, kommunbiolog.

Prislappen för det “stadsnära rekreationsområdet” beräknas sluta kring fyra miljoner kronor.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 04 2018

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS